Medački džep

Bosiljka Bjegović

Srpskinja iz Čitluka, penzionerka.

Ubijena je 9.9.1993. godine tokom napada vojske HV-a na selo. Vojnici su pucali sa nju iz vatrenog oružija, ispred njene kuće. Zaštićena Svedokinja 19 koja je bila prisutna kada je Bosiljka Bjegović ubijena je kasnije identifikovala njene ugljenisane posmrtne ostatke, pepoznavši prsluk koji je Bosiljka imala na sebi.

Zaštićena svedokinja 19

Svedočila je pred Županijskim sudom u Zagrebu u predmetu „Ademi i Norac“, 10.12.2007. godine.

Srpkinja iz Čitluka. Kada je 9.9.1993. godine čula pucnje i  videla kako hrvatski vojnici dolaze, i sakrila se u grm blizu kuće. Prisustvovala je ubistvu komšinice Bosiljke Bjegović:

„[…] Vidjela sam da jedno 10 vojnika koji su imali šljemove na glavi dolaze do Bosiljke Bjegović koja je bila ispred njene kuće. Bosiljka Bjegović je tada imala 74 godine […] ona nije ni bidjela,a niti čula, jer je slijepa. […] Čula sam kako jedan od ovih vojnika naređuje drugome: „Pucaj“. Taj drugi vojnik je rekao: „Ja ne mogu Dragane“. Međutim, taj Dragan je onda rekao: „Pucaj znaš da je naredio Bobetko i jdan koji se zove kao Aami da u Čitluku i Divoselu niti mačka ne smije ostat živa.“ Potom su u Bosiljku Bjegović pucali.Kad su ti vojnici otišli ja sam došla do Bosiljke Bjegović i ona je ležala sva izrešetana, krv joj je oblila glavu i bila je mrtva. […]”

Sa još 10 meštana je pobegla od hrvatske vojske kroz šumu.

Povezano

Lucija Rakić

Pripadnici MUP-a SAO Krajine i TO SAO Krajine Mirko Malinović i Milan Bogunović su između 20. i 21.10.1991. u Ličkom Osiku ubili Luciju Rakić zbog

»

Ljubica i Sara Kričković

Sestre, sedamdesetdvogodišnja Sara Kričković i šezdesetčetvorogodišnja Ljubica Kričković-Živčić su ubijene u podrumu svoje kuće.

»

Lički Osik

Dana 28.8.1991. godine pripadnici oružanih snaga SAO Krajine su napali Lički Osik. Tokom avgusta i septembra 1991. godine srpske snage su granatirale Lički Osik i

»

Stevan Vujnović

Srbin iz zaseoka Vujnovići sela Divoselo, poljoprivrednik. Tokom napada HV-a na Divoselo 9.9.1993. godine bio je u svojoj porodičnoj kući. Ubijen je u periodu od

»

Stanko Despić

Srbin, pripanik Vojske RSK. Zarobljen je 10.9.1993. godine u blizini Malog Kraja sa još šestoricom pripadnika Vojske RSK-a. Premlaćivan je u više navrata. Ubijen je

»