Medački džep

Stevan Vujnović

Srbin iz zaseoka Vujnovići sela Divoselo, poljoprivrednik.

Tokom napada HV-a na Divoselo 9.9.1993. godine bio je u svojoj porodičnoj kući. Ubijen je u periodu od 9. do 17.9.1993. godine, a njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u septičkoj jami u Obradović varoši u Gospiću sa posmrtnim ostacima još nekoliko osoba.

Zaštićene svedokinje 24 i 35

Svedočile su pred Županijskim sudom u Zagrebu u predmetu „Ademi i Norac“ 13.11.2007. godine.

Srpkinje iz sela Vujnovići kod Divosela. Tokom napada HV-a na Divoselo, Svedokinja 24 je bila van sela, dok je njena majka, Svedokinja 35, bila u Medaku. U porodičnoj kući je ostao samo otac Svedokinje 24, a muž Svedokinje 35,  Stevan Vujnović.

„[…] Znam da su mi haški istražitelji ispričali da je on nađen u septičkoj jami u Gospiću, a da je utvrđeno da je poginuo 09.09.1993. godine, a kad je i bio napad, a rečeno mi je da je ubijen sa tupim predmetima. […]  u vrijeme pogibje moj otac je imao 71 godinu. On je bio civil i obrađivao je zemlju, bavio se poljoprivredom zajedno sa mojom mamom. […]”

(iz transkipta svedočenja Svedokinje 24)

„[…] mi smo živjeli zajedno i bavili se poljoprivredom. Ja poslije napda više ga nisam vidjela, znam samo da su ga kasnije pronašli mrtvog u septičkoj jami u Gospiću. […] Znam kasnije dda je njegovo tijelo u Zagrebu u Zavod za sudski mediciu isporućeno i mi smo ga onda sahranili. […]”

(iz transkipta svedočenja Svedokinje 35)

Posle rata, Svedokinja 35 je obolela od dijabetesa i angine pektoris. Živi sa ćerkama.

Povezano

Lucija Rakić

Pripadnici MUP-a SAO Krajine i TO SAO Krajine Mirko Malinović i Milan Bogunović su između 20. i 21.10.1991. u Ličkom Osiku ubili Luciju Rakić zbog

»

Ljubica i Sara Kričković

Sestre, sedamdesetdvogodišnja Sara Kričković i šezdesetčetvorogodišnja Ljubica Kričković-Živčić su ubijene u podrumu svoje kuće.

»

Lički Osik

Dana 28.8.1991. godine pripadnici oružanih snaga SAO Krajine su napali Lički Osik. Tokom avgusta i septembra 1991. godine srpske snage su granatirale Lički Osik i

»

Stanko Despić

Srbin, pripanik Vojske RSK. Zarobljen je 10.9.1993. godine u blizini Malog Kraja sa još šestoricom pripadnika Vojske RSK-a. Premlaćivan je u više navrata. Ubijen je

»

Bosiljka Bjegović

Srpskinja iz Čitluka, penzionerka. Ubijena je 9.9.1993. godine tokom napada vojske HV-a na selo. Vojnici su pucali sa nju iz vatrenog oružija, ispred njene kuće.

»