Lički Osik

U Ličkom Osiku je 1991. godine živelo 2.885 stanovnika, od kojih su 54% bili Srbi, a 40% Hrvati.

Dana 28.8.1991. godine pripadnici oružanih snaga SAO Krajine su napali Lički Osik. Tokom avgusta i septembra 1991. godine srpske snage su granatirale Lički Osik i Gospić. Kada su krajem septembra i početkom oktobra 1991. godine zauzele mesto, promenile su mu ime u Teslingrad, kako se zvalo sve do 1995. godine. Pripadnici MUP-a SAO Krajine i TO Teslingrad su proterivali hrvatsko stanovništvo.

Pripadnici MUP-a SAO Krajine i TO Teslingrad Čedo Budisavljević, Mirko Malinović, Milan Bogunović i Bogdan Gruičić su tokom oktobra ubili petoro članova hrvatske porodice Rakić. Oni su početkom oktobra zarobili Maneta Rakića i njegovo troje dece, ćerku Radmilu i sinove, Dragana i Milovana.

Nekoliko dana kasnije, Mane Rakić je sa decom odveden iz policijske stanice do Svračkovog sela i kraške pećine Golubnjača, gde ih je Bogdan Gruičić ubio iz vatrenog oružja, a njihova tela bacio u pećinu.

Povezano

Lucija Rakić

Pripadnici MUP-a SAO Krajine i TO SAO Krajine Mirko Malinović i Milan Bogunović su između 20. i 21.10.1991. u Ličkom Osiku ubili Luciju Rakić zbog

»

Ljubica i Sara Kričković

Sestre, sedamdesetdvogodišnja Sara Kričković i šezdesetčetvorogodišnja Ljubica Kričković-Živčić su ubijene u podrumu svoje kuće.

»

Stevan Vujnović

Srbin iz zaseoka Vujnovići sela Divoselo, poljoprivrednik. Tokom napada HV-a na Divoselo 9.9.1993. godine bio je u svojoj porodičnoj kući. Ubijen je u periodu od

»

Stanko Despić

Srbin, pripanik Vojske RSK. Zarobljen je 10.9.1993. godine u blizini Malog Kraja sa još šestoricom pripadnika Vojske RSK-a. Premlaćivan je u više navrata. Ubijen je

»

Bosiljka Bjegović

Srpskinja iz Čitluka, penzionerka. Ubijena je 9.9.1993. godine tokom napada vojske HV-a na selo. Vojnici su pucali sa nju iz vatrenog oružija, ispred njene kuće.

»