Osnovna škola „Bratstvo-jedinstvo“ u Odžaku

Božidar Kršić

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 6. 2. 2014. godine.

Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva iz opštine.

***

„Svjedok Božidar Kršić je izjavio da ga je udarao Josip Tolić, da se neljudski ponašao prema njemu, da je imao običaj udariti dlanovima po ušima, tako je većinom njega udarao, isto tako imao je običaj da se zatrči i desnom nogom udara po prsima. Navedene radnje su se prema izjavi svjedoka dešavale u OŠ u Odžaku, u sali i van sale u učionicama. Prema iskazu ovog svjedoka, Josip Tolić ga je tjerao da se zatrči i što jače glavom udari u tablu. Ističe da je Josip Tolić učestvovao u većini slučajeva kada su zatvorenici maltretirani, da je tukao rukama, nogama i policijskom palicom.“

***

„Svjedok Božidar Kršić je izjavio da je Rade Tomanović doveden u školu u Odžaku u lošem zdravstvenom stanju, odnosno da je bio sav krvav i u modricama, da su ga u salu uveli Josip Tolić i Anto Golubović i tom prilikom su ga počeli udarati, nakon čega su ga izveli iz fiskulturne sale škole, a zatim su ga ponovo vratili Josip Tolić i Ante Golubović tako što su ga vukli za kragnu šinjela i bacili kod odbojkaškog stuba. Dalje objašnjavajući navedeni događaj, svjedok je izjavio da su tada došli i Ferid Halilović, Jurica Božić i još neka 2–3 lica, te su svi zajedno premlatili Tomanovića, nakon čega je Josip Tolić izvadio lisice i dao nekome od navedenih lica, misli Feridu, kako bi oštećenog vezao za odbojkaški stub, nakon čega ga Josip Tolić, Golubović, Božić i Ferid ponovo udaraju, gdje je oštećeni u toku noći preminuo od posljedica batinjanja.“

(iz prvostepene presude Suda BiH u predmetu Josip Tolić, para 97 i 130)

***

Sa ostalim zatočenicima je prebačen u logor u Novom Gradu, a zatim u Bosanski Brod. Oslobođen je nepoznatog datuma.

Povezano

Jovo Lukić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 21. 4. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Modriče. Pripadnici HVO su ga zarobili 29. 5. 1992.

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH. *** „U svom iskazu naveo da je, u momentu kada je zajedno sa još dvije osobe

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 4. 3. 2015. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Radojica Rakić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 14. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Vlado Dragojlović

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 1. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Stanko Rakić

Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva

»