Osnovna škola „Bratstvo-jedinstvo“ u Odžaku

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH.

***

„U svom iskazu naveo da je, u momentu kada je zajedno sa još dvije osobe pravio spisak logoraša, optužena šetala oko njih i jedne prilike je prišla do svjedoka i obratila mu se riječima – ‘čiča, imaš lijep rukopis, samo sporo pišeš’, nakon čega ga je ošamarila. Kasnije je primijetio tragove krvi na košulji. Međutim, naveo je da taj udarac optužene i nije bio jak, te da nije ni osjetio neku veću fizičku bol, ali da je to za njega predstavljalo poniženje jer je on tada imao preko 40 godina, te da je optužena u tim trenucima za njega bila ‘balavica’, te da ima sina otprilike njenih godina. Dodao je i da mu je optužena osporila razmjenu, da mu je lično rekla da ne može ići u razmjenu, nakon čega je ostao u zarobljeništvu još 240 dana, te je konačno razmijenjen 29. 6. 1993. godine.“

(iz prvostepene presude Suda BiH u predmetu Albina Terzić, para. 148)

***

Povezano

Jovo Lukić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 21. 4. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Modriče. Pripadnici HVO su ga zarobili 29. 5. 1992.

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 4. 3. 2015. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Božidar Kršić

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 6. 2. 2014. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Radojica Rakić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 14. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Vlado Dragojlović

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 1. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Stanko Rakić

Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva

»