Osnovna škola „Bratstvo-jedinstvo“ u Odžaku

Radojica Rakić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 14. 12. 2011. godine.

Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva iz opštine.

***

„Rakić Radojica je naveo da je optužena u salu dovodila ‘kera’, i to ne jednom nego više puta. Prisjećajući se predmetnog događaja, naveo je da je, jedne prilike kad je optužena dovela u salu psa, da su te prilike pjevali do iznemoglosti pjesme ‘Evo Jure i Bobana’, ‘Crven fesić, nano’ i ‘Najbolji je Zdenkin vod’. Te prilike je optužena ušla u salu sa Mikulićem i još nekoliko vojnika. Naredili su im da pjevaju pjesme, te su u toj situaciji morali ustati, pri čemu je prvi u redu stavio ruke na zid, a ostali su stavili ruke jedan na drugog, tako formirajući špalir. Tada bi pjesme pjevali najmanje 4–5 sati, pa je tako od iscrpljenosti Kosta Kalabić, koji je stajao do svjedoka, pao u nesvijest. Naveo je i da ih je te prilike optužena tjerala da pjevaju pjesmu ‘Crven fesić, nano’. Pojašnjavajući situaciju sa psom, naveo je da je optužena psa vodila na uzici, da im je prijetila da će ga pustiti ako ne budu slušali. Pas je bio velik i ružan, bez repa, svjedok ga se bojao.“

(iz prvostepene presude Suda BiH u predmetu Albina Terzić, para. 163)

***

Sa ostalim zatočenicima je prebačen u logor u Novom Gradu, a zatim u Bosanski Brod. Oslobođen je nepoznatog datuma.

Povezano

Jovo Lukić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 21. 4. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Modriče. Pripadnici HVO su ga zarobili 29. 5. 1992.

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH. *** „U svom iskazu naveo da je, u momentu kada je zajedno sa još dvije osobe

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 4. 3. 2015. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Božidar Kršić

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 6. 2. 2014. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Vlado Dragojlović

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 1. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Stanko Rakić

Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva

»