Osnovna škola „Bratstvo-jedinstvo“ u Odžaku

Stanko Rakić

Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva iz opštine. U logoru je tučen najmanje jednom, od čega je imao povrede i modrice na telu. Sa ostalim zatočenicima je prebačen u logor u Novom Gradu, a zatim u Bosanski Brod. Oslobođen je nepoznatog datuma.

 

Mile Šišljagić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 22. 5. 2012. godine.

Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva iz opštine.

***

„Opisujući predmetni događaj, […] Šišljagić Mile je u svom iskazu naveo da su kritične prilike Golubović i Nina tražili od Šišljagić Miloša da kaže ‘ko ti je komšija s desne’, a potom ‘… s lijeve strane’ misleći pri tome na poziciju kako su stajali jedan pored drugog, nakon čega su osobe koje je Miloš i identifikovao kao takve i izvedene ispred sale. Te prilike su, pored svjedoka […], izvedeni i Rakić Stanko i Bogdanović Miloš. Potom su izašli u hodnik, i stajali su postrojeni u red, nakon čega je optužena počela da ih ispituje. Ukoliko nisu priznali šta ih je pitala, udarila bi ih milicionerskom palicom po ramenu i glavi. Naveo je da bi optužena u toj prilici udarala ‘gdje god bi smislila’, po glavi, i ukoliko bi podigao ruku. Te prilike je svjedok od optužene dobio četiri udarca. Naveo je i da je optužena udarala, ali ne i muškarac koji je bio s njom – ‘kad smo izvedeni u hodnik, nije on nikog tukô, već je tukla ženska’. Izjavio je i da je Rakić u toku udaranja od strane optužene pokušao da podigne ruku, na što je on reagovao i uhvatio ga za ruku kako bi je spustio govoreći mu ‘nemoj, ubiće te posve’, obzirom da im je još odranije rečeno da ne smiju dizati ruke (dok ih udaraju). […] događaj je trajao oko 10 minuta. Od tih udaraca je trpio bolove u predjelu zatioka glave, te da mu je u predjelu vrata bilo modro, ali da to nikom nije smio reći.“

(iz prvostepene presude Suda BiH u predmetu Albina Terzić, para. 139)

***

Sa ostalim zatočenicima je prebačen u logor u Novom Gradu, a zatim u Bosanski Brod. Oslobođen je u avgustu 1992. godine.

Povezano

Jovo Lukić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 21. 4. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Modriče. Pripadnici HVO su ga zarobili 29. 5. 1992.

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH. *** „U svom iskazu naveo da je, u momentu kada je zajedno sa još dvije osobe

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 4. 3. 2015. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Božidar Kršić

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 6. 2. 2014. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Radojica Rakić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 14. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Vlado Dragojlović

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 1. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»