Lapušnik / Llapushnik

Vojko Bakrač

Stamen Genov

Bullgar nga Bosilegrada, ka punuar në ambulancën ushtarake në Gjakovë/Đakovica.

 

Xhorxhe Quk

Refugjatë serb nga Kroacia, me prindërit, vëllanë dhe motrën ka ka ikur në Serbi në muajin gusht të vitit 1995. Kanë banuar në një objekt të banimit kolektiv në Gjakovë/Đakovica.

 

Në datën 29.6.1998 në fshatin Carralevë/Crnoljevo, pjesëtarët e UÇK-së i kanë nxjerrë nga autobusi i cili shkonte në Beograd, së bashku me Ivan dhe Ivan dhe Vojko Bakkraqin (Ivan dhe Vojko Bakrač), i kanë dërguar në kamp në fshatin Llapushnik/Lapušnik.

 

I lidhur

Oleg Safiulin

Shaban Hoti Shqiptar i Kosovës Peja/Peć, profesor i gjuhës ruse dhe përkthyes. Pjesëtarët e UÇK-së e kanë burgosur në datën 20.7.1998, derisa ka qenë në

»

Ljiljana Mitrović

Sllobodan Mitroviq Serb nga Suhareka/Suva Reka, pronar i kompanisë tregtare „Grand komerc“, i një televizioni privat dhe i një auto-shkolle. Në mesin e muajit qershor

»