Biljani

Dževad Džaferagić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 5. 6. 2001. godine.

Bosanski Musliman iz Biljana, bravar. Dana 10. 7. 1992. godine probudili su ga zvuci vatrenog oružija.

***

„Bio sam na prvom spratu i kroz prozor sam vidio konvoj civila, koji su predvodili srpski vojnici. Ocjenjujem da je bilo nekih 50-60 civila, samo muškaraca, starih i mladih. Svi su držali ruke iza glave. […] Od civila muškaraca koje sam vidio u toj grupi, prepoznao sam sljedeće: Fadila Subašića, Mesuda Crnulića, Savka Omerdžića, invalida. To su bili ljudi iz sela Jabukovac Polje i Osmanovović Naplavak, u opštini Ključ. Sve te ljude su vodili putem iz Ključa prema Sanici.

Pored onih osam-devet vojnika koji su pratili tu grupu ljudi, vidio sam njih 4-5 koji su išli ispred tih koji su pratili muškarce. Oni su ulazili u kuće i iz njih izvodili muškarce, i vidio sam da ih tuku […] Uvukao sam se u živicu nekih 15 m od glavnog puta i ostao tamo do 10 sati naveče tog dana.

***

Oko 6:15 ujutru, dok sam bio u živici na nekih 20 m od kuće Vehbije Botonjića, i njegovog tasta Omera Omanovića, vidio sam srpskog vojnika Mileta Peševića, koga sam poznavao, kako ih obojicu odvodi […] Čuo sam Vehbiju Botonjića […] kako kaže Miletu: „Mile, mogu li samo da se vratim u kuću da uzmem svoje insulinske injekcije.“ Mile Pešević je bio medicinar i odgovorio je: „Dobro, uzmi ih, ali neće ti trebati, iskoristićemo ih za našu vojsku.“

***

Zatim je jedan vojnik, nekakvom toljagom ili batom, udario Omera Omanovića po ruci, koju je držao na vrh glave. […] Srpski vojnici su ih onda odveli u školu u Biljanima i nikada se nisu vratili. Njihova tijela su ekshumirana i identificirana u jami Lanište I.

***

Čuo sam Dušana Lazića i ostale kako od Habe Avdić, Rifetove žene, traže gorivo. Čuo sam i da jedan od vojnika traži ključeve traktora njenog muža. Zatim sam vidio da ju je ovaj vojnik udario u lice toljagom. Pala je na zemlju. Znam da su je tukli i nekoliko dana nakog toga […]

***

Oko 10:00 ujutru dok sam se još krio u živici, vidio sam grupe srpskih vojnika, neke obučene u stare uniforme JNA, a neke u maskirnim uniformama, kako odvode sedam-osam Muslimana do hambara Šemse Džaferovića […] Muslimane su zaustavili pored te strane hambara i onda sam čuo i vidio jednog vojnika koji je pucao u te ljude. Vidio sam da ljudi padaju na zemlju […] Tokom smaknuća, čuo sam jednog vojnika kako kaže: „Šta s ovim?“- Čuo sam drugog da kaže: „I njega.“ Bilo je još pucanja. Mislim da su govorili o bebi koju je nosila jedna od žrtava.”

Povezano

Šljivari

Tokom leta 1992. godine selo Šljivari u opštini Ključ bilo je pod kontrlom Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske. Dana 21.

»

Prhovo

Prhovo, selo u opštini Ključ, je 1992. godine bilo većinski naseljeno bosanskim Muslimanima. Dana 26. 5. 1992. godine, u Prhovo je stiglo nekoliko maskiranih i

»

Biljani

Selo Biljani nalazi se severozapadno od grada Ključa i obuhvata zaseoke Brkiće, Džaferagiće, Botonjiće i Jakubovce, u kojima su do 1992. godine živeli skoro isključivo

»

Fikret Šljivar

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 21. 10. 2016. godine. Bosanski Musliman iz sela Donja Sanica kod Ključa. Pripadnik Armije

»

Šljivari

Dana 21. ili 22. 7. 1992. Godine, pripadnikn VRS Milanko Dević je u Šljivarima ubio Ismeta Šljivara, bosanskog Muslimana iz sela Donja Sanica kod Ključa.

»