Šljivari

Tokom leta 1992. godine selo Šljivari u opštini Ključ bilo je pod kontrlom Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske. Dana 21. ili 22. 7. 1992. godine u Šljivarima je ubijen Ismet Šljivar. Pripadnik Vojske RS Milanko Dević je prvo otvorio vatru na porodičnu kuću Ismeta Šljivara koji se tada u kući nalazio sa ženom koja je tada bila bolesna. Ismetu je tada naređeno da izađe iz kuće posle čega je odveden na most izned reke Senice gde je ubijen iz vatrenog oružja. Njegovo telo su nekoliko dana kasnije u reci, nedaleko od brane na lokalitetu Apačac, videla tri bosanska Muslimana koja su se krila od Vojske RS u obližnjim šumama oko sela Šljivari. Međutim njegovi posmrtni ostaci kasnije nisu pronađeni i do kraja 2021. godine se vode kao nestali.

Povezano

Prhovo

Prhovo, selo u opštini Ključ, je 1992. godine bilo većinski naseljeno bosanskim Muslimanima. Dana 26. 5. 1992. godine, u Prhovo je stiglo nekoliko maskiranih i

»

Biljani

Selo Biljani nalazi se severozapadno od grada Ključa i obuhvata zaseoke Brkiće, Džaferagiće, Botonjiće i Jakubovce, u kojima su do 1992. godine živeli skoro isključivo

»

Fikret Šljivar

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 21. 10. 2016. godine. Bosanski Musliman iz sela Donja Sanica kod Ključa. Pripadnik Armije

»

Dževad Džaferagić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 5. 6. 2001. godine. Bosanski Musliman iz Biljana, bravar. Dana 10. 7. 1992. godine probudili su ga zvuci vatrenog oružija. ***

»

Šljivari

Dana 21. ili 22. 7. 1992. Godine, pripadnikn VRS Milanko Dević je u Šljivarima ubio Ismeta Šljivara, bosanskog Muslimana iz sela Donja Sanica kod Ključa.

»