SJB Kotor Varoš

Dževdo Turan

Bosanski Musliman iz Kotor-Varoši. Uhapšen je sa komšijom, Svedokom ST-241, dok su se vraćali iz džamije. Istog dana su prebačeni u SJB Kotor-Varoš, gde je Turan odmah ispitan. Odveden je u Banjaluku, gde je ponovo ispitan i zatim oslobođen. Pokušao je peške da se vrati svojoj kući kada je ponovo uhapšen i odveden u opštinski zatvor u Kotor-Varoši. Oslobođen je na jesen 1992. godine.

 

Povezano

Svedokinja ST-026

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 7. 12. 1995. godine. Bosanska Muslimanka iz Vrbanjica, domaćica. Nakon napada srpskih snaga na Kotor-Varoš 11. 6. 1992. godine, sa porodicom

»

Kotor-Varoš

Pripadnici srpskih snaga napali su grad Kotor-Varoš 11. i 12. 6. 1992. godine. Pored lokalnih jedinica, u napadu je učestvovala jedinica Specijalnog odreda milicije CSB-a

»

SJB Kotor-Varoš

Nakon što su srpske snage preuzele vlast u opštini Kotor-Varoš 11.6.1992. godine, pripadnici vojske i policije su hapsili civile bosanske Muslimane i bosanske Hrvate i

»