Bosanski Petrovac

Povezano

Šaćir Husić

Šaćir Husić Bosanski Musliman iz  Bosanskog Petrovca. Dana 20.9.1992. godine, sedeo je u svojoj kući kada ga je vatrenim oružijem  u ruku ranio njegov komšija

»

Muhamed Kavaz

Muhamed Kavaz Svedočio je u predmetu Milan Dragišić pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 14.7.2015. godine. Bosanski Musliman iz naselja Gaj u

»

Asim Kavaz

Asim Kavaz Bosanski Musliman iz Bosanskog Petrovca. Njegov komšija Milan Dragišić, pripadnik VRS, ga je ubio  20.9.1992. godine, zbog pobibije brata na frontu. Kavazovi posmrtni

»

Džemil Fazlić

Rešo Gutlić, njegov sin Enes Gutlić, Atif Balić, njegov sin Enes Balić i Arif Gutlić Bosanski Muslimani iz Rašinovca. Srpske snage su ih ubile 21.

»

Asmir Nuni Lemeš

Asmir Nuni Lemeš Svedočio je u predmetu Milan Dragišić pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 18.1.2015. godine. Bosanski Muslima iz Bosanskog Petrovca.

»