Mirsad Omanović

Srpske snage su 22.5.1992. godine napale grad Rogatica i počele sa hapšenjem bosanskih Muslimana, koji su držani u oko osam mesta zatočenja u opštini Rogatica, uključujući „Rasadnik“.

Mirsad Omanović, bosanski Musliman iz Bjelogoraca i pripadnik Armije BiH, doveden je u „Rasadnik“ u julu 1993. godine. Odmah po dolasku je teško pretučen.

Nekoliko dana kasnije, odveden je u selo Starčići zajedno sa Sinanom Ćatićem, Šerifom Hurkom i još 10 zatočenika. Tamo im je naređeno da pokupe tela vojnika VRS sa miniranog područja. Omanović je primoran da ih vodi kroz minsko polje. Ćatić je izgubio nogu, pošto je slučajno stao na minu. Zbog toga je Vinko Bojić, upravnik „Rasadnika“, Omanovića ubo nožem u vrat i zatim ga ustrelio. Hurko je bio primoran da sahrani njegovo telo.

Posmrtni ostaci Mirsada Omanovića nisu pronađeni do kraja 2021. godine.

 

Šefik Hurko

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 1.9.2011. godine.

Bosanski Musliman iz Ruda. Po početku sukoba, vratio se u rodno selo Mađer. Uhapšen je 14.8.1992. godine i odveden u garažu Miće Andrića, a dva dana kasnije u „Rasadnik“.

***
Početkom jula 1993. godine u logor je doveden zarobljeni pripadnik Armije BiH, Mirsad Omanović, iz Bjelogoraca. Dugo smo iz upravnikove kancelarije slušali zvukove batinjanja i mučenja.
***
Par dana poslije toga, Bojić je izdvojio nas 10 zatvorenika. Onda je prozvao Mirsada Omanovića i, iz samice, izveo Sinana Ćatića iz Trnova, takođe zarobljenog borca. Svezao ih je jednog za drugog lisicama i sve nas kamionom odvezao u selo Starčiće. […] Vinko nam je objasnio da treba da izvučemo tijela 17 njihovih vojnika s mjesta na kojem postoji opsasnost od mina, pa će nas zato voditi Mirsad Omanović koji zna njihov raspored.
Krenuli smo na posao kako nam je rečeno, kada je onaj momak što sam ga pomenuo nagazio na minu koja mu je odbila nogu. Bojić se iskalio na Omanoviću. Odvezao ga je od Ćatića i udario nožem u slabinu. Onda je dohvatio pušku i prijetio da će nas sve pobiti, psujući nam „balijsku“ majku. Sagnuli smo se i onda sam čuo 7-10 pojedinačnih hitaca. Kada sam ponovno pogledao gore, vidio sam da Mirsad leži sam okrvavljen. Tada sam vidio i tragove noža na njegovom vrau, što bi mi rekli, bio je naklan. Vinko je meni i Muji Jašareviću naredio da iskopamo grob. Iskopali smo 50 ili 60 cm u dubinu i tada nam je on rekao da Mirsadovo tijelo zakopamo u taj plitki grob. Dok smo ga spuštali u grob vidio sam da su mu prsa izrešetana mecima.
***

Dana 30.4.1994. godine je prebačen u „Kulu“ gde je držan do 5.10. iste godine, kada je razmenjen.

Povezano

Uzeir i Sejdalija Ćurevac

Nakon što su srpske snage 3. 6. 1992. godine napale nebranjeno selo Seljani u opštini Rogatica, žene i deca iz sela su odvedene u kuću

»

Svedok KDZ-051

Izjava data Tužilaštvu MKTJ. Bosanski Musliman iz Rogatice. Nakon napada na muslimanska sela u Rogatici početkom juna 1992. godine, srpske snage su mu naredile da

»

Rogatica

Srpske snage otpočele su napade na muslimanska sela u opštini Rogtica početkom marta 1992. godine. Grad Rogatica i okolna sela zauzeti krajem maja, nakon sedmodnevnog

»

Svedokinja S-2

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Perović Nenad pred sudom BiH 11. 5. 2018. godine. Bosanska Muslimanka iz Kozarde. Srpske snage su napale njeno

»

Svedokinja S-1

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Perović Nenad pred sudom BiH 7. 9. 2018. godine. Bosanska Muslimanka iz Kozarde. Svedoči da je njeno selo

»

Svedokinja S1

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Ikonić Milisav i drugi pred sudom BiH. Bosanska Muslimanka iz Rogatice. Svedoči da su je pripadnici srpskih snaga

»