Gimnazija u Varešu

Mustafa Operta i Aslan Kurtsaj

Krajem oktobra 1993. godine, HVO ih je zatvorio u fiskulturnu salu Gimnazije u Varešu. Premlaćivani su, od čega su imali vidljive fizičke povrede. Oslobođeni su pre 2. ili 3. 11. 1993. godine, kada kontrolu nad Varešom postepeno preuzima Armija RBiH.

 

Daniel Ekberg

Izjava data MKTJ 4. i 5. 7. 1995. i 2. 12. 1995. godine.

Šveđanin, tokom 1993. godine zapovednik bataljona u Švedskoj vojsci i vojni pomoćnik pukovnika u štabu NORDBAT-a pri UNPROFOR-u u Tuzli.

Dana 26. 10. 1993. godine, sa lekarom Matzschom, majorom Andersonom, oficirom Bobovačke brigade (Brigade „Bobovac“) i prevoditeljkom je otišao u Gimnaziju u Varešu kako bi se uverio u stanje u kojem se nalaze zatočenici.

***

„[…] Vratili smo se u bazu 8. čete. Oko 14:00 sati sam krenuo prema školi […] Otišli smo u sportsku dvoranu. Unutra je bilo mnogo ljudi, uglavnom starijih muškaraca. Dozvolili su mi da razgovaram s dva zatvorenika, a1i samo uz prisustvo stražara. Doktor Matzsch je pregledao neke zatvorenike. Vidio sam da su ih tukli, ali kad sam pitao otkuda im te ozljede, davali su nelogična objašnjenja. Lica su im bila otečena i u modricama. Na zidu dvorane sam vidio rupe od metka, a na podu je bilo krvi. […] Zatvorenici su sjedili duž zida. Glave su držali između koljena, izgledali su umorno i bezvoljno. Bili su prljavi, a u dvorani se osjećao smrad. […] Jedan od zatvorenika se zvao Mustafa Operta […] Na oku je imao masnicu. Rekao je da je pao i udario se o cipelu. Pitao sam ga da li ga tuku, na što је on ćutao. […] Drugi zatvorenik s kojim sam razgovarao zvao se Aslan Kurtsaj […] Ne sjećam se koliko je godina mogao imati. Tresao se, ovratnik mu je bio krvav i na licu je imao ranu. Bio je preplašen. Rekao je da pripadnici HVO-a prema njemu dobro postupaju. […]

[…] Pitao sam stražare šta zatvorenici rade tokom dana, a on mi je rekao da su cijelo vrijeme u dvorani i da sjede. […]

[…] Preko prevoditeljice sam zatvorenicima poručio da međunarodna zajednica zna za njih i da ćemo raditi na njihovom oslobađanju. […] Nakon što su Muslimani ‘oslobodili’ Vareš, jedan zatvorenik iz druge škole, koji je govorio švedski, rekao је jednom pripadniku NORDBAT-a […] da iz škole nakon našeg obilaska više nisu nikoga odvodili niti su zatvorenike tukli. […]“

***

Povezano

Gimnazija u Varešu

Vojnici HVO koji su hapsili stanovnike Vareša 23. 10. 1993. godine odveli su većinu uhapšenih muškaraca najpre u Gimnaziju u Varešu. Tokom tog dana, broj

»

Svedokinja DG

Svedočila je pred MKTJ u predmetu Prlić i drugi 20. 3. 2007. godine. Dana 24. 10. 1993. godine, vojnici HVO su došli u kuću njene komšinice,

»

Svedokinja DF

Svedočila je pred MKTJ u predmetu Prlić i drugi 20. 3. 2007. godine. Bosanska Muslimanka iz Vareša. Dana 23. 10. 1993. godine, oko šest sati ujutro,

»

Vareš

U periodu od 23. 10. do 3. 11. 1993. godine, dok je HVO imao efektivnu kontrolu nad opštinom Vareš, pripadnici HVO su u više navrata

»