Vareš

Svedokinja DG

Svedočila je pred MKTJ u predmetu „Prlić i drugi“, 20. 3. 2007. godine.

Dana 24. 10. 1993. godine vojnici HVO-a su došli u kuću njene komšinice u kojoj je boravila.

„[…] nekoliko “vojnika HVO-a” koji su prethodnog dana hapsili muškarce Muslimane, 24. oktobra 1993. godine ujutro došlo u kuću komšinice kod koje je i ona bila, te da su tu ostali cijeli dan i pili. Svjedokinja DG izjavila je da su je tri vojnika, od kojih su dvojica smrdjeli na alkohol, u noći sa 24. na 25. oktobar 1993. odveli njenoj kući i da su je izuzetno brutalno prisilili na seksualni odnos, iako je bila nevina i iako je tokom odnosa krvarila. Svjedokinja DG takođe je izjavila da je sljedećeg dana saznala […] da su to bili vojnici specijalne jedinice “Maturice.” […]“

Povezano

Svedokinja DF

Svedočila je pred MKTJ u predmetu „Prlić i drugi“, 20. 3. 2007. godine. Bosanska Muslimanka iz Vareša. Dana 23. 10. 1993. godine oko šest sati

»

Vareš

U periodu od 23. 10. do 3. 11. 1993. godine, dok je HVO ima efektivnu kontorlu na opštinom Vareš, pripadnici HVO-a su u više navrata

»