Vareš

Svedokinja DF

Svedočila je pred MKTJ u predmetu „Prlić i drugi“, 20. 3. 2007. godine.

Bosanska Muslimanka iz Vareša. Dana 23. 10. 1993. godine oko šest sati ujutru, pripadnici HVO-a su pokucali na vrata njene porodične kuće, identifikovali njenog oca, koji je imao 74 godine, i rekli mu da krene sa njima. Njen otac je tada odveden u zatočenički centar u Gimnaziji u Varešu.

Kasnije tokom dana u njenu kuću su ušla tri pripadnika HVO-a.

„[…] 23. oktobra 1993. godine u njenu kuću ušla tri “vojnika”, od kojih je jedan imao kapu sa slovom “U”. Jedan od trojice vojnika odveo ju je u sobu i natjerao je na “analni” seksualni odnos, poslije kojeg joj je ejakulirao u usta pred drugom dvojicom vojnika, a onda joj rekao: “Povrijedio sam te, ponizio sam te.” Vojnici su Svjedokinji DF takođe oduzeli zlato i srebro. […]“

Povezano

Svedokinja DG

Svedočila je pred MKTJ u predmetu „Prlić i drugi“, 20. 3. 2007. godine. Dana 24. 10. 1993. godine vojnici HVO-a su došli u kuću njene

»

Vareš

U periodu od 23. 10. do 3. 11. 1993. godine, dok je HVO ima efektivnu kontorlu na opštinom Vareš, pripadnici HVO-a su u više navrata

»