Vareš

U periodu od 23. 10. do 3. 11. 1993. godine, dok je HVO ima efektivnu kontorlu na opštinom Vareš, pripadnici HVO-a su u više navrata seksulano zlostavljali meštanke, bosanske Muslimanke.

Svedokinju DF je 23. 10. 1993. godine u njenoj kući silovao vojnik HVO-a, koji ju je prisilio na analni seksualni odnos. Dan kasnije, dvojica pripadnika HVO-a silovali su Svedokinju DG.

Povezano

Svedokinja DG

Svedočila je pred MKTJ u predmetu „Prlić i drugi“, 20. 3. 2007. godine. Dana 24. 10. 1993. godine vojnici HVO-a su došli u kuću njene

»

Svedokinja DF

Svedočila je pred MKTJ u predmetu „Prlić i drugi“, 20. 3. 2007. godine. Bosanska Muslimanka iz Vareša. Dana 23. 10. 1993. godine oko šest sati

»