Odžak

Nakon što HVO nije ispoštovala dogovor sa Kriznim štabom VRS i tada prisutnih predstavnika međunarodne zajednice o odlasku srpskog stanovništva iz opštine 8. 5. 1992. godine, zaustavili su kolonu civila i zatvorili ih u logore u OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ u Odžaku i livnicu „Strolit“.

Žene i deca su zatvoreni u učionice OŠ u Odžaku. Tokom zatočeništva u ovom logoru su vršena brojna pojedinačna i grupna silovanja srpskih žena.

Stražari Halilović, Božić i upravnik Golubović prisiljavali su više zatvorenika na seksualni odnos i druge oblike seksualnog nasilja sa duševno obolelom Stojom Stanković, koja je držana u jednoj od učionica. Milan Miletić je primoran da ovoj zatvorenici liže polne organe u njihovom prusustvu, dok su ga udarali palicama, nogama i nogarom od klupe. Svedok AB 2 je takođe bio prinuđen na istu radnju, a zatim su tjerali Stanković da uzme njegov polni organ. Gojko Pajić je bio prisiljen i na polni odnos sa ovom zatvorenicom.

Posle nekoliko dana zatočeništva, većina žena je prebačena u privatne kuće u Odžaku i Novom Gradu.

U noći 4. na 5. 6. 1992. godine u mestu Posavinska Mahala, pripadnici HVO silovali su nekoliko srpskih žena dovedenih iz privatnih kuća u Novom Gradu. Marjan Brnjić, pripadnik 102. Odžačke brigade HVO je odveo Dušku Stojanović u jednu kuću u blizini autobuske stanice. Primorao ju je da skine sve sa sebe, a zatim odgurnuo na krevet i silovao, te nakon toga naterao da stavi njegov polni organ u usta držeći je za kosu, nakon čega je prebacio preko kreveta i silovao u analni otvor. Na sličan način, nepoznati pripadnici HVO silovali su Milicu Đekić i Ljubicu Lešić.

Marjan Brnjić je 3. 7. u Posavinskoj Mahali u neposrednoj blizini njegove porodične kuće silovao Veru Bijelić nakon što ju je sa još jednim pripadnik HVO odveo iz kuće u kojoj se skrivala. Gurnuo ju je na tlo uz upotrebu sile okrenuo je da legne na stomak, strgao donji deo trenerke i zatim je silovao. Bjelić je obilno krvarila jer je u tom trenutku bila nevina. Brnjić joj je na kraju rekao „Neka se rađaju male ustaše“.

U istom mesecu, silovana je M.L. u svom stanu u stambenom objektu poznat kao „Hanka“, u neposrednoj blizini OŠ u Odžaku. Nekoliko nepoznatih pripadnika HVO su ušli su u njen stan, otrgnuli je od njenog maloletnog sina i zatim odveli u špajz. Uprkos njenom odupiranju, molbama i preklinjanju da je poštede, naterana je da se skine i potom je silovana na klupi uz psovke i pretnje. Nakon toga je odvedena u drugu sobu, gde je ponovo silovana, dok je sve vreme šamarana i vučena za kosu.

Povezano

Jovo Lukić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 21. 4. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Modriče. Pripadnici HVO su ga zarobili 29. 5. 1992.

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH. *** „U svom iskazu naveo da je, u momentu kada je zajedno sa još dvije osobe

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 4. 3. 2015. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Božidar Kršić

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 6. 2. 2014. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Radojica Rakić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 14. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Vlado Dragojlović

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 1. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»