Osnovna škola u Novom Gradu

Logor u OŠ u Novom Gradu funkcionisao je kao zatočenički objekat otprilike tri dana u julu 1992. godine, od otprilike 13. 7. 1992. do 16. 7. 1992, kada su svi zatočenici prebačeni u zatočeničke objekte u Bosanskom Brodu. Zatočenici su u Novi Grad dovedeni iz OŠ u Odžaku, nakon što su snage VRS krenule sa osvajanjem Odžaka. Zatočenici su držani u fiskulturnoj sali škole.

Logor je bio pod upravom HVO, kao i logor u OŠ u Odžaku i logor „Strolit“. Neki od stražara su bili pripadnici Vojne policije HVO i 102. odžačke brigade HVO.

U logoru u Novom Gradu su tortura i premlaćivanja dobili na intenzitetu. Tuče su bile permanentne, trajale su desetinama minuta, pa i satima, u razna vremena, najčešće noću.

Zatvorenici su udarani odmah po dolasku u školu u Novi Grad. Mirka Kureševića je odmah po dolasku pretukao palicom stražar Ferid Halilović, dok su tu bili prisutni hrvatski vojnici, stražari i upravnik logora Ante Golubović.

Željka Tatića su najviše tukli upravnik Golubović, stražari Kljajić, Ibe i Šimo, i Ferid Halilović. Halilović ga je jednom tukao 15 minuta bez ikakvog razloga. Halilović mu je naredio da stavi ruke na potiljak, a zatim ga je tukao drvenom palicom dužine jedan metar.

Neke zatočenike su postrojavali u redove 20 do 30 i onda ih udarali bejzbol palicama, lancima, i šutirali čizmama, dok ne bi pali.

Halilović je prisiljavao Mirka Kureševića da jede prljav ženski veš. Kada je Kurešević to odbio, prljavi veš mu je gurao u usta i tom prilikom ga je udario nogom u vilicu.

Branko Kurešević potvrđuje da je Halilović, prilikom premeštanja zatočenika iz Novog Grada u Bosanski Brod, tako jako pretukao Ibrahima Šaldića da su drugi zatočenici morali da ga ubace u autobus.

U OŠ u Novom Gradu je od posledica premlaćivanja preminuo Simo Cvetković, zvani Drinić, iz Gornjeg Svilaja. Cvetković je pretučen metalnim cevima, nogama i kundacima pušaka još u OŠ u Odžaku, što se nastavilo i u Novom Gradu. Odmah po dolasku u Novi Grad pretučen je s Brankom Tešićem i još šestoricom zatočenika u hodniku škole, od čega je ubrzo preminuo.

Nakon što je VRS osvojila Novi Grad 17. 7. 1992. godine, zatočenici su prebačeni u Bosanski Brod, gde su zatvoreni, između ostalog, u prostorije skladišta građevinskog materijala i u prostorije Srednjoškolskog centra „Fric Pavlik“.

Povezano

Jovo Lukić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 21. 4. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Modriče. Pripadnici HVO su ga zarobili 29. 5. 1992.

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH. *** „U svom iskazu naveo da je, u momentu kada je zajedno sa još dvije osobe

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 4. 3. 2015. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Božidar Kršić

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 6. 2. 2014. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Radojica Rakić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 14. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Vlado Dragojlović

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 1. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»