„Samački hotel“ Termoelektrane „Gacko“

Podrum „Samačkog hotela“ Termoelektrane „Gacko“ je korišćen kao zatočenički objekat od početka juna 1992. godine. Između 1. i 3.6.1992. godine, oko 150-170 muškaraca, bosanskih Muslimana, prebačeno je iz zgrade SJB Gacko u školu u Avtovcima, gde su se zadržani oko tri dana, a zatim su premešteni u podrum „Samačkog hotela“.

Hotel je bio pod kontrolom policije. Upravnik je bio Radinko Ćorić, a zatim Ranko Ignjatović, obojica pripadnici policije.

Uslovi u podrumu hotela nisu bili adekvatni. Zatočenici su dobijali ogranične količine hrane, vode i medicinske nege.

Zatočenici su bili skoro svakodnevno fizički i psihički zlostavljani. Jednom prilikom, grupi od deset muškaraca, među kojima je bio i Osman Musić, naređeno je da se postroje uza zid i rašire prste na rukama. Nakon toga im je pucano između prstiju i glave. Od sredine juna zatočenici su odvođeni na ispitivanja tokom kojih su surovo tučeni.

Ubijeno je nekoliko zatočenika, među kojima i Arif Jaganjac i Osman Osmanović. Lata Halihović je prvo žestoko pretučen, a kada su ostali zatočenici tražili da mu se pruži lekarska pomoć, ponovo je izveden i ubijen. Nakon ovih ubistava, drugi zatočenici su bili primorani da peru krv sa poda i zidova. Jedne noći krajem juna, oko 2:00 sata, tri maskirana stražara odvela su iz podruma Mirsada Džeku, Edhama Šahovića i Aziza Fazlagića, zvanog Ziko, koji su zatim ubijeni. Sledećeg jutra, srpski stražari pročitali su njihova imena sa spiska i rekli ostalim zatočenicima da su oni pobegli.

Hotel je funkcionisao kao mesto zatočenja do otprilike 29.6.1992. godine, kada je većini zatočenika naređeno da se ukrcaju na kamion JNA, kojim su odvezeni u Vojnu školu u Bileći.

Povezano

SJB Gacko

Stanica javne bezbednosti (SJB) Gacko je bila u nadležnosti Centra službi bezbednosti (CSB) Trebinje. SJB je korišćena kao zatočenički objekat od maja 1992. godine, kada

»

Zatočenički objekti u Gacku

Od marta 1992. godine, jedinice „Belih orlova“ pod komandom Ljube Jorgića, stacionirane u Gacku, tukle su Muslimane i pljačkale njihovu imovinu, na šta lokalne vlasti

»

Dervo, Šeho i Fehim Zulović

Bosanski Muslimani iz Gacka. Dervo i Šeho su bili braća, a Fehim njihov rođak. Pre rata, Dervo je radio kao milicioner, a Fehim kao inženjer

»

Osman Musić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 25.2.2008. godine. Bosanski Musliman iz Gornjih Petrovaca, radnik u termoelektrani. Pripadnici paravojne jedinice „Beli orlovi“ su ga uhapsili dok je bio

»

SJB Gacko

Stanica javne bezbednosti (SJB) Gacko je funkcionisala u sastavu Centra službi bezbednosti (CSB) Trebinje. Korišćena je kao zatočenički objekat od maja 1992. godine, kada je

»