SJB Gacko

Stanica javne bezbednosti (SJB) Gacko je funkcionisala u sastavu Centra službi bezbednosti (CSB) Trebinje. Korišćena je kao zatočenički objekat od maja 1992. godine, kada je počelo hapšenje nesrba u ovoj opštini.

Dana 4.7.1992. godine, Svedoka 48 su izveli iz ćelije i odveli u jednu od kancelarija, gde ga je Vitomir Popić lisicama privezao za radijator. Bio je primoran da gleda kako dva pripadnika „Crvenih beretki“ siluju njegovu suprugu.

 


 

Svedok 48

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 8.12.1999. godine

Bosanski Musliman iz Gacka, mehaničar. Uhapšen je 10.6.1992. godine u svojoj kući i odveden u zgradu SUP-a.

***

Odveli su me u SUP i tamo sam ostao od 8. juna do 5. jula 1992. godine. Jorgić mi je naredio da raširim noge i nogama me udarao u predjelu genitalija.

***

Moja žena i ja sreli smo na vratima i poljubili se. Rekla mi je da ne brinem za djecu jer su na sigurnom. Rekla mi je da ne zna hoćemo li se ikada ponovo vidjeti.

Popić me je onda lisicama privezao za grijalicu/radijator u toj prostoriji. Pogledao me i rekao: „Sad će da počne zabava.“

Ranko Vujović je takođe bio u toj prostoriji u kojoj sam bio vezan. Popić i Vujović su se nešto došaptavali. Izašli su iz sobe. Vrata su ostala otvorena i mogao sam da gledam preko hodnika. Oči su mi bile poluzatvorene od batina.

Vidio sam svoju ženu kako leži na leđima na podu prostorije. Bila je sasvim naga i ruke su joj bile ispružene iznad glave.

Soldo, star oko 30 godina, stajao je mojoj ženi kod nogu i promatrao „događaj“.

Popić je stajao između dvojih vrata i stalno se smijao. Pogledao bi mene da vidi moju reakciju, a onda moju ženu.

Kada je Žirojević završio sa silovanjem moje žene, bilo je očigledo da i Soldo namjerava da je siluje. Već je bio otkopčao hlače.

Moja žena se između dva napada uspjela osloboditi iako joj je jedan od njih stajao na rukama.

Ustala je i pozvala me. Viknula mi je da neka mislim na djecu,. Onda je skočila kroz zatvoren prozor. Nisam vidio kako skače, ali sam čuo lomljavu stakla. Nalazili smo se u prizemlju policijske stanice.

Još uvjek sam bio prikovan za radijator. Nekako sam smogao snage da slomim nosač radijatora i napravim nekoliko koraka po sobi. Pogledao sam u prostoriju u kojoj je bila moja žena i vidio prozor kroz koji je skočila. Soldo je iz svoje automatske puške pucao kroz prozor. Puška je bila uperena prema dolje i po tome je bilo jasno da puca u moju ženu. Mora da je ležala na zemlji ispod razbijenog prozora. Čuo sam rafal. Ne mogu da kažem koliko je hitaca bili ispaljeno.

Kada je Soldo prestao pucati, došao je do mene i udario me nogom u lice. Slomio mi je nos i lijevu jagodičnu kost. Prislonio mi je pištolj na potiljak.

***

Dana 5.7.1992. godine je odveden u Crnu Goru, gde je držan u kasarnama u Nikšiću i Titogradu. Mesec dana kasnije je prebačen u kasarnu u Beogradu, odakle je oslobođen je u novembru 1992. godine, uz pomoć porodičnog prijatelja. U januaru 1993. godine se pridružio svojim sinovima u Nemačkoj.

Povezano

SJB Gacko

Stanica javne bezbednosti (SJB) Gacko je bila u nadležnosti Centra službi bezbednosti (CSB) Trebinje. SJB je korišćena kao zatočenički objekat od maja 1992. godine, kada

»

Zatočenički objekti u Gacku

Od marta 1992. godine, jedinice „Belih orlova“ pod komandom Ljube Jorgića, stacionirane u Gacku, tukle su Muslimane i pljačkale njihovu imovinu, na šta lokalne vlasti

»

Dervo, Šeho i Fehim Zulović

Bosanski Muslimani iz Gacka. Dervo i Šeho su bili braća, a Fehim njihov rođak. Pre rata, Dervo je radio kao milicioner, a Fehim kao inženjer

»

Osman Musić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 25.2.2008. godine. Bosanski Musliman iz Gornjih Petrovaca, radnik u termoelektrani. Pripadnici paravojne jedinice „Beli orlovi“ su ga uhapsili dok je bio

»