Rogatica

Šefik Hurko

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 1. 9. 2011. godine.

Bosanski Musliman iz Ruda. Po početku sukoba, vratio se u rodno selo Mađer. Uhapšen je 14. 8. 1992. godine i odveden u garažu Miće Andrića, a dva dana kasnije u „Rasadnik“.

***

„Vinko [Bojić] je kao stražara u logoru zaposlio svog komšiju iz Plješevice, Branku Planojevića. Planojević je često noću prozivao zatvorenika i odvodio ih kod Bojića u kancelariju, odakle su se vraćali surovo premlaćeni. Kroz tu vrstu torture prošli su svi Jankovići, Mušovići i Vatreši. Često su noću odvođene i žene. Vinko ih je tjerao na seksualne radnje sa stariji zatvorenicima, a sve bi ih prisilio da se svuku do gola. Kad bi mu bilo dosta takve „zabave“, odvovio je žene u drugu sobu. Nije mi poznato što se tamo događalo.

Nekoliko Muslimanki zatočenih u „Rasadnik“, nekoliko njih reklo je da ih je Vinko Bojić silovao. Često je gole muškarce zatvorenike prisiljavao na protivprirodan blud.

***

Jedno dana priližno u februaru 1993. godine, stražar Branko Planojević došao je u našu sobu, prozvao pet odraslih zatočenih muškaraca, među njima i mene, i odveo nas u kancelariju Vinka Bojića. Tamo sam vidio grupu od četiri Muslimanke, zatočenice, koje su se svlačile. Jedna je bila stara oko 65 godina. U Vinkovoj kancelariji sjedilo je pet srpskih vojnika. Imali su redenike s municijom i značke s lubanjom na kapama. Vinko Vojić nam je naredio da se svučemo. Molili smo ga da to ne činimo, ali on nam naredio da se kompletno skinemo. Vinko Vojić je golim zatočenim Muslimankama naredio da s golim muslimanskim zatočenicima plešu oko sprskih vojnika. Zatim je Vinko Vojić naredio da muškarce uhvate za penis. Nemam riječi kojima bih opisao koliko sam se osjećao poniženim tog dana.“

***

Dana 30. 4. 1994. godine je prebačen u „Kulu“ gde je držan do 5. 10. iste godine, kada je razmenjen.

Povezano

Uzeir i Sejdalija Ćurevac

Nakon što su srpske snage 3. 6. 1992. godine napale nebranjeno selo Seljani u opštini Rogatica, žene i deca iz sela su odvedene u kuću

»

Svedok KDZ-051

Izjava data Tužilaštvu MKTJ. Bosanski Musliman iz Rogatice. Nakon napada na muslimanska sela u Rogatici početkom juna 1992. godine, srpske snage su mu naredile da

»

Rogatica

Srpske snage otpočele su napade na muslimanska sela u opštini Rogtica početkom marta 1992. godine. Grad Rogatica i okolna sela zauzeti krajem maja, nakon sedmodnevnog

»

Svedokinja S-2

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Perović Nenad pred sudom BiH 11. 5. 2018. godine. Bosanska Muslimanka iz Kozarde. Srpske snage su napale njeno

»

Svedokinja S-1

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Perović Nenad pred sudom BiH 7. 9. 2018. godine. Bosanska Muslimanka iz Kozarde. Svedoči da je njeno selo

»

Svedokinja S1

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Ikonić Milisav i drugi pred sudom BiH. Bosanska Muslimanka iz Rogatice. Svedoči da su je pripadnici srpskih snaga

»