Bosanska Krupa

Šefkija Kozica

Svedočio je u predmetu „Kličković Gojko i drugi“ pred Sudom BiH 4. 11. 2008. godine.

Bosanski Musliman iz Orašca. Nekoliko dana posle napada na njegovo selo u junu 1992. godine, krio se u šumi sa ostalim meštanima, pre nego što su uhapšeni i odvedeni u školu „Petar Kočić“ u Bosanskoj Krupi.

***

„Priveli su nas i tu su nam žicama ruke vezali. Došao je jedan čovjek i pitao nas za naoružanje, što smo mi odmah rekli da nemamo. Tu je počela tortura i batinanje. Tukli su svakog od nas dva ili tri sata pojedinačno, i uvijek tražili oružje.

***

Nakon što sam doveden u školu „Petar Kočić“, prvih mjesec dana sam svakodnevno premlaćivan. U toj školi su Mirsad Budimlić i Suad Sefić zbog zadobijenih povreda podlegli. Budimlića su jednom prilikom toliko premlatili da je imao ranu na glavi u koju je ruka mogla stati. Nije mu pružena pomoć i kasnije su iz te rane izlazili bijeli crvi.

***

Mene su priključivali na vojni telefon, koji je imao jaku snagu. Stavljali su mi neke krpe u usta i onda na palčeve stavljali žice. Sav sam se tresao i to je bilo mučenje.”

***

Dana 22. 8. 1992. godine prebačen je sa ostlaim zatočenicima u logor „Kamenica“ u Drvaru. Oslobođen je 2. 11. 1992. godine uz pomoć delegacije MKCK.

Povezano

Kemal Šepić i Mirsad Šabić

Kemal Šepić Bosanski Musliman iz Bosanske Krupe, član SDA. Uhapšen je tokom proleća 1992. godine i odveden u OŠ „Dušan Košutić“ u Jasenici, pa u

»

Fadil Hasanagić

Bosanski Musliman iz Bosanske Krupe. Dana 1. 5. 1992. godine je bio primoran da napusti svoj dom i da ode u Sanski Most. Uhapšen je

»

Bajro Šabić

Svedočio je u predmetu „Kličković Gojko i drugi“ pred sudom BiH 28. 10. 2008. godine. Bosanski Musliman iz Velikog Badića. Tri dana posle napada na

»

Ferid Velagić

Bosanski Musliman iz Velikog Badića. Uhapšen je tokom proleća ili leta 1992. godine i odveden u OŠ „Petar Kočić“ u Bosanskoj Krupi. Tamo je više

»

Marinko Kerkez

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 26. 1. 2017. godine. Bosanski Srbin iz Bosanskog Petrovca, rukovodilac građevinskih mašina. Tokom 1992.

»

Bosanska Krupa

U leto 1992. godine, selo Radić u opštini Bosanska Krupa bilo je pod kontrolom VRS. Sredinom Jula 1992. godine, nedaleko od Radića je, dok je

»