Višegrad

U periodu od sredine maja do sredine avgusta 1992. godine, tokom napada Vojske i Policije Republike Srpske i paravojnih formacija usmerenog protiv civilnog muslimanskog stanovništva na području opštine Višegrad, mnoge žene su preživele različite vidove seksualnog nasilja.

Žene iz Višegrada i okolnih mesta silovane su i seksualno ponižavane prilikom upada u njihove kuće, poput Zejnebe Osmanbegović i njene majke, kao i Svedokinje T.B; u cilju iznuđivanja informacija ili otimanja novca i vrednih stvari kao Svedokinja S-1; ili su odvođene u napuštene kuće u okolini gde su ih silovali srpski vojnici, kao što je bio slučaj sa ženama iz naselja Bikavac. Svedokinja A je silovana u Policijskoj stanici Višegrad. Mnoge od njih su preživele seksualno nasilje u banjskom kompleksu „Vilina vlas“.

 

„Vilina vlas”

Tokom juna 1992. godine, u opštini Višegrad počinjen je veći broj masovnih ubistava. Ubijeno je približno 200 civila nesrba, pretežno bosanskih Muslimana, među kojima je bilo i žena i deca. Mnogi civili muslimanske nacionalnosti koji dotad nisu sami pobegli, sistematski su proterani. U roku od nekoliko nedelja, u opštini Višegrad gotovo da više nije bilo Muslimana.

Jasmina Ahmetspahić, jedna od žrtava
Jasmina Ahmetspahić, jedna od žrtava

Povezano

Svedok S-4

Huso Delibašić Bosanski Musliman iz Rodić brda. Dana 29.5.1992. godine odveden je iz svoje kuće u pravcu Višegrada. Od tada mu se gubi svaki trag.

»

Mubina Zukić

Ševal Zukić Bosanski Musliman iz Rodić Brda, radnik u fabrici „Partizan“. Dana 29.5.1992. godine zaustavljen u blizini svoje kuće dok je vozio kola i odveden

»

Jusuf Korač

Fajko Lončar Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Odveden je iz Rodić Brda neutvrđenog datuma u proleće 1992. godine. Od tada mu se gubi svaki trag.

»

Fatma Zukić

Fadil Zukić Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Dana 17.6.1992. godine, odveden je iz svoje kuće u zgradu SUP-a u Višegradu. Poslednji put je viđen otprilike

»

RV-2

Mameledžija Esad, Omer, Alija i Besima Čančar Bosanski Muslimani iz Kabernika. Dana 12.6.1992. godine odvedeni su iz svog sela u pravcu Donje Lijeske, i tada

»

Rašid Tvrtković

Hamed i Husein Tvrtković Bosanski Muslimani iz Kabernika, otac i sin.  Dana 12.6.1992. godine odvedeni su iz svog sela u pravcu Donje Lijeske i od

»