Višegrad

Semaida Nuhanović

Semaida Nuhanović

Bosanska Muslimanka iz Dušće, tekstilna radnica. Pripadnici srpski snaga odveli su njenog supruga Midhata Nuhanovića u junu 1992. godine.

***

13. juna, ne znam. Samo su rekli da moramo da izađemo svi iz Dušće, tako i u mene muž je isti taj bio tu u kući, i nas su prema gradu da izađemo.

***

Da, da izađemo i da ono, da je konvoj i da možemo da idemo prema Olovu, tako smo mi otišli prema Olovu. I onda smo mi krenuli iz Dušća svi, baš je bio moj muž i došli smo do garaža, znači izlaz iz Dušća do garaža i tu su, vojska je naišla, ja sam dvoje djece nosila, znači svekar mi je bio nepokretan, svekrva je njega u kolicima vozila, tako da sam ja djecu, i mog su muža ono, on je nosio jedno dijete, ja sam drugo, i oni su naišli, njih još pet, šest ljudi, ja se stvarno ne sjećam ni imena ne znam…

***

I njega su vratili prema Dušću, a nas su prema gradu.

***

[…] njega i još pet, šest ljudi znači.

***

[…] od ovih ljudi koji su vraćeni, bio je kako se sjećam Osmo Demir, samo ime jedno.

***

[…] samo su hi vratili znači prema Dušći su njih vratili, a mi smo prema gradu, i otad se nikad ništa viš’ za njega ne zna.

***

(Iz transkripta svedočenja Semaide Nuhanović)

Semaida Nuhanović je sa ostalim ženama i decom u konvoju autobusa i kamiona prebačena u Olovo. Svog muža i ostale muškarce nije više videla.

Povezano

Svedok S-4

Huso Delibašić Bosanski Musliman iz Rodić brda. Dana 29.5.1992. godine odveden je iz svoje kuće u pravcu Višegrada. Od tada mu se gubi svaki trag.

»

Mubina Zukić

Ševal Zukić Bosanski Musliman iz Rodić Brda, radnik u fabrici „Partizan“. Dana 29.5.1992. godine zaustavljen u blizini svoje kuće dok je vozio kola i odveden

»

Jusuf Korač

Fajko Lončar Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Odveden je iz Rodić Brda neutvrđenog datuma u proleće 1992. godine. Od tada mu se gubi svaki trag.

»

Fatma Zukić

Fadil Zukić Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Dana 17.6.1992. godine, odveden je iz svoje kuće u zgradu SUP-a u Višegradu. Poslednji put je viđen otprilike

»

RV-2

Mameledžija Esad, Omer, Alija i Besima Čančar Bosanski Muslimani iz Kabernika. Dana 12.6.1992. godine odvedeni su iz svog sela u pravcu Donje Lijeske, i tada

»

Rašid Tvrtković

Hamed i Husein Tvrtković Bosanski Muslimani iz Kabernika, otac i sin.  Dana 12.6.1992. godine odvedeni su iz svog sela u pravcu Donje Lijeske i od

»