Škabrnja i Nadin

Škabrnja se nalazi na jugozapadu Hrvatske i 1991. godine je bila u sastavu opštine Zadar, koja se na jugoistoku graničila s opštinom Benkovac. Imala je oko 2.000 stanovnika, skoro isključivo hrvatske nacionalnosti.

U septembru 1991. godine, JNA je bombardovao Škabrnju i Nadin iz vazduha, pri čemu su korišćene i kasetne bombe. Dana 2.10.1991. godine, poginulo je troje meštana i donesena je odluka da se evakuiše civilno stanovništvo, posle čega je u Škabrnji ostalo samo oko 240 pripadnika rezervnih policijskih snaga i dobrovoljci koji su branili selo.

Dana 9.10.1991. godine, između komande 9. korpusa JNA stacionirane u Kninu i predstavnika opštine Zadar, sklopljen je sporazum o prekidu borbenih dejstava, deblokadi Zadra i povlačenju JNA iz zadarskog garnizona i sa aerodroma Zemunik u Benkovcu. Meštani koji su bili evakuisani vratili su se u Škabrnju 6.11.1991. godine.

Iako je sporazum i dalje bio na snazi, između 06:00 i 07:00 časova 18.11.1991. godine, jedna mehanizovana pešadijska jedinica JNA sa 80 do 200 pripadnika, osam do devet oklopnih transportera i tri tenka, krenula je prema Škabrnji iz srpskog sela Smilčić. U toj operaciji učestvovala je i TO, uključujući i pripadnike TO Benkovac, koja je bila potčinjena JNA. Tom formacijom JNA komandovao je potpukovnik Momčilo Bogunović iz 180. motorizovane brigade JNA. U 07:30 časova, takođe iz pravca Biljana ili Lišana, počelo je intenzivno granatiranje Škabrnje.

Na Crkvu uznesenja blažene djevice Marije u centru Škabrnje otvorena je vatra iz jednog tenka JNA. Vojnici su tenkovima pokušali da uđu u crkvu ali ih je zaustavio kapetan Zoran Janković iz Odžaka. Nekoliko vojnika je bez njegovog odobrenja ušlo u crkvu i otvorilo vatru. Jedan tenk je dejstvovao prema školi u Škabrnji.

Detalj iz crkve u Škabrnji, nakon ulaska srpskih snaga, autor fotografije Siniša Hančić

Odbranom Škrabrnje je rukovodio Marko Miljanić, kome su tokom napada ubijeni brat Slavko i otac Joso Miljanić.

Kada je JNA napala Škabrnju Luka Brkić se sakrio u podrum kuće svog brata sa još nekoliko meštana. Srpski vojnici su ih, preteći da će ubaciti granatu unutra, isterali iz podruma i koristili Brkića kao živi štit.

Neven Šegarić, Lucija Šegarić, Krsto Šegarić, Maja Grgica Šegarić, Željko Šegarić, Josip Miljanić, Stana Vicković i trinaestogodišnji Ivica Bilaver skrivali su se u podrumu kuće Slavka Šegarića u zaseoku Ambar. Ubrzo posle prvog granatiranja, u podrum su došli vojnici JNA. Ubili su Luciju Šegarić, Krstu Šegarića, Stanu Vicković i Josipa Miljanića.

Kada je počeo napad na Škabrnju, Tomislav Šegarić se sakrio u podrum kuće Petra Pavičića zvanog Pešo u Škabrnji, zajedno sa približno 25 do 30 civila, među kojima je bilo žena, dece i starijih ljudi. Vojnici su ih izbacili iz podruma i vatrenim oružjem ubili desetoro ljudi.

U Škabrnji je tokom napada 18.11.1991. godine poginulo najmanje 38 osoba. Tela poginulih meštana su šest dana kasnije prebačena u bolnicu u Zadru, radi obdukcije i identifikacije.

Hrvatske snage su se u 05:00 časova ujutro 19.11.1991. godine povukle iz Škabrnje. Neki civili su ostali u selu. U decembru su ubijeni roditelji Boška Brkića, Mate i Josipa Brkić, kao i Marija Bilaver i Kata Perica.

Godine 1996, iz masovne grobnice kod škole u Škabrnji ekshumirani su posmrtni ostaci 26 osoba ubijenih posle 19.11.1991. godine.


 

Tokom 1990. godine Nadin se nalazio u sastavu opštine Benkovac, približno tri kilometra jugoistočno od Škabrnje. Imao je između 300 i 660 stanovnika, većinom Hrvata.

Tokom septembra 1991. godine Nadin je bombardovan iz vazduha kao i Škabrnja.

Dana 18.11.1991. godine, oko 07:00 časova, započelo je granatiranje Nadina je iz pravca srpskih sela Biljane ili Lišane. Većina žena i dece su otišli iz Nadina u Polaču, Zaton i Zadar, a u selu su ostali samo muškarci i nekoliko žena.

Dan kasnije, 19.11.1991. godine oko 07:00 časova, konvoj JNA je napustio Škabrnju i uputio se putem prema Nadinu, koji je ponovo granatiran. Konvoj je prošao kroz Nadin oko 14:00 časova i potom se povukao u kasarnu u Benkovcu.

Tokom napada na Nadin 19.11.1991. godine, vojnici u uniformama JNA došli su u kuću Pere Sopića, gde su zatekli Novicu Atelja, Stoju Brkić, Danku Brzoju, Iku i Mašu Čirjak, Jakova i Mariju Šestan. Vojnici su Novicu Atelja ubili ispred kuće, a potom se vratili u kuću i pobili ostale civile. U Nadinu je tog dana ubijeno sedam meštana.

U Škabrnji i Nadinu je tokom napada na sela kao i u mesecima neposredno posle napada ubijene najmanje 73 osobe.

Povezano

Mate i Josipa Brkić

Hrvati iz Škabrnje, penzioneri. Zbog posledica moždanog udara Mate je bio u invalidskim kolicima i tokom napada na Škabrnju nije mogao da napusti selo. Ostao

»

Ivica Bilaver

Izjava data Pretresnom veću MKTJ u predmetu „Milošević“, 23. i 26.9.2000. godine. Hrvat iz Škabrnje. Tokom napada na Škabrnju bio je učenik šestog razreda osnovne

»

Lipovača

Lipovača je selo u opštini Slunj, udaljena oko 25 kilometara od Saborskog i 18 kilomentara od grada Slunja. U Slunju se 1991. godine nalazio poligon

»

Željko Abaz i Antun Knežević

Hrvati iz Hrvatske Dubice. Od septembra do novembra 1991. godine bili su zatočeni u zgradi stare škole u Hrvatskoj Dubici. Ubijeni su u oktobru 1991.

»