Llapushnik/Logor u Lapušniku

Ljiljana Mitrović

Sllobodan Mitroviq

Serb nga Suhareka/Suva Reka, pronar i kompanisë tregtare „Grand komerc“, i një televizioni privat dhe i një auto-shkolle. Në mesin e muajit qershor të vitit 1998, bashkëshortja e Sllobodanit dhe fëmijët përkohësisht kishin shkuar tek prindërit e saj në Serbi.

 

Miodrag Krstiq

Serb nga Suhareka/Suva Reka, deri në vitin 1997 ka punuar në SPB në Prizren, pastaj në DPB, Suharekë/Suva Reka. Për shkak të problemeve me presionin e gjakut, është mjekuar në Qendrën Klinike në Beograd.

 

Millovan Krstiq

Serb nga Suhareka/Suva Reka, pas përfundimit të shkollës së mesme ka punuar në kompaninë „Balkanbelt“ në Suharekë/Suva Reka, e pastaj me xhaxhanë e tij e ka themeluar kompaninë tregtare „Reli“.

 

I lidhur

Oleg Safiulin

Shaban Hoti Shqiptar i Kosovës Peja/Peć, profesor i gjuhës ruse dhe përkthyes. Pjesëtarët e UÇK-së e kanë burgosur në datën 20.7.1998, derisa ka qenë në

»

Vojko Bakrač

Stamen Genov Bullgar nga Bosilegrada, ka punuar në ambulancën ushtarake në Gjakovë/Đakovica.   Xhorxhe Quk Refugjatë serb nga Kroacia, me prindërit, vëllanë dhe motrën ka

»