Kravica

Tokom popodneva 13.7.1995. godine, zatočeni bosanski Muslimani iz enklave Srebrenica su u grupama dovođeni u skladište u Kravici, jednospratni objekat u sklopu poljoprivredne zadruge Kravica, na putu Bratunac–Konjević Polje. Obezbeđivali su ih pripadnici snaga bosanskih Srba, uključujući pripadnike 3. skelanskog voda i Bratunačke brigade. Pripadnici 3. skelanskog voda bili su raspoređeni polukružno oko skladišta, sa strane i iza same zgrade. Drugi pripadnici snaga bosanskih Srba hodali su među zatočenicima i neke od njih ispitivali. Otprilike u 17:00 sati, skladište je bilo toliko ispunjeno da su se zatočenici gotovo gušili.

Mapa puta Bratunac–Konjević Polje
Mapa puta Bratunac–Konjević Polje

U jednom trenutku, jedan od zatočenih bosanskih Muslimana oteo je pušku Krsti Dragičeviću, pripadniku 3. skelanskog voda, i ubio ga. Svedok RM-254, koji je stajao u blizini, video je da pripadnici 3. skelanskog voda počinju da pucaju na ostale zatočenike. Pucnjava je počela kada su dovedeni poslednji zatočenici. Pripadnici snaga bosanskih Srba ulazili su u skladište i pucali na zatočenike iz mitraljeza M-84 i automatskih pušaka, ali i kroz vrata i prozore. Kroz prozore skladišta ubačeno je i nekoliko ručnih bombi. Pucnjava se stišala kada je pao mrak, ali se uz prekide nastavila tokom cele noći.

Pripadnici snaga bosanskih Srba ubili su one koji su pokušavali da pobegnu kroz glavna vrata ili prozore. Svedok K se pravio mrtav pošto je upucan tokom pokušaja bekstva. Sledećeg jutra, Svedok PW-156 je čuo da su pozvali ranjene da izađu iz skladišta, uveravajući ih da će ih preuzeti MKCK i odvesti u  bolnicu na lečenje. Kada su ranjenici izašli, naređeno im je da pevaju srpske nacionalističke pesme, a nakon otprilike pola sata začula se rafalna paljba. Pripadnici snaga bosanskih Srba nastavili su da ispaljuju pojedinačne hice kako bi ubili preživele, dok su im psovali „tursku majku“ i „islamsko pleme“.

U naredna dva ili tri dana, do skladišta u Kravici dovezeni su rovokopači, radi utovara tela mrtvih. Ujutro 14.7.1995. godine, pripremane su grobnice u Glogovi, a tokom sledeća tri dana iskopane su dodatne jame dok su stizali kamioni sa telima. Mala grupa pripadnika Civilne zaštite iz Bratunca upućena je u Glogovu da kopa grobnice, a jedna veća grupa u Kravicu da utovara tela.

U septembru i oktobru 1995. godine, VRS je premestila tela u sekundarne grobnice u Zelenom Jadru, Budaku, Blječevi i Zalažju.

U skladištu u Kravici ubijeno je 1.313 bosanskih Muslimana.

Povezano