Okolina Konjević-Polja

Tokom noći 12. na 13.7.1995. godine nastavljeni su napadi na kolonu muškaraca iz Srebrenice na području puta Bratunac–Konjević Polje. Tokom napada, snage bosanskih Srba pozivale su bosanske Muslimane iz kolone na predaju. Mnogi su se predali kada su videli vozila UN-a koja su zapravo koristile snage bosanskih Srba, a neki su se predali jer su mislili da im ništa drugo ne preostaje. Dana 13.7.1995. godine, duž puta Bratunac–Konjević-Polje zarobljene su hiljade bosanskih Muslimana.

Veliki broj zatočenika je odveden na druga mesta zatočenja u Bratuncu, a neki od njih su ubijeni u blizini, na obali reke Jadar, u Cerskoj dolini, i u blizini Nove Kasabe.


 

Dana 13.7.1995. godine, 2.000 do 3.000 bosanskih Muslimana iz kolone koja se kretala  ka Tuzli na teritoriju pod kontrolom Armije BiH upalo je u zamku srpskih snaga između Nove Kasabe i Konjević-Polja. Neki su se krili po okolnim šumama, a neki predali. Oko 13 sati, deo muškaraca je potisnut prema asfaltnom putu. Svedok R, koji se krio u blizini nakon što se odvojio od kolone, video je pripadnike snaga bosanskih Srba kako ubijaju između 200 i 300 bosanskih Muslimana koji su se predali.

Tokom iskopavanja koja su sprovedena od 22. do 26.7.1996. godine, locirane su četiri primarne, neprekopavane grobnice blizu puta Nova Kasaba-Konjević Polje-Zvornik, severno od Nove Kasabe. Stanje tela ukazivalo je na to da su bili pokopani otprilike godinu dana. Na osnovu analize DNK identifikovani su posmrtni ostaci 32 osobe koje su posle pada Srebrenice prijavljene kao nestale. Od posmrtnih ostataka koji su pronađeni u tim grobnicama, 27 pojedinaca imalo je ruke vezane iza leđa, i svi su umrli od prostrelnih rana, osim jednog koji je umro od povrede glave. Njih 31 nosilo je civilnu odeću.

Lokacija u blizini koje su pronađene masovne grobnice
Lokacija u blizini koje su pronađene masovne grobnice

Otprilike kilometar i po od četiri grobnice ekshumirane 1996. godine, tokom avgusta i septembra 1999. godine pronađene su još četiri primarne grobnice. Među posmrtnim ostacima ekshumiranim iz tih grobnica na osnovu analize DNK-a identifikovana je 51 žrtva. Sve žrtve bile su muškarci, stari od 13 do 85 godina. Na 48 tela su se videli tragovi prostrelnih rana.


 

Oko prepodneva 13.7.1995. godine, iz skladišta kod raskrsnice u Konjević-Polju, četiri pripadnika policije bosanskih Srba ukrcala su 16 zarobljenih bosanskih Muslimana iz kolone koja se kretala ka Tuzli na teritoriju pod kontrolom Armije BiH u autobus. Među njima je bio i jedan petnaestogodišnji dečak.

Autobus se zaustavio posle tri do pet kilometara, a zatočenici su postrojeni uz obližnju ogradu.

Lokacija pogubljenja
Lokacija pogubljenja

Policajci su naredili zatočenicima da siđu 15-30 metera niže, do obale reke Jadar. Postrojeni su u vrstu i na njih je otvorena vatra. Svedok S se bacio u reku nakon što je pogođen i reka ga je odnela nizvodno. Ostalih 15 muškaraca je ubijeno tog dana.


 

Dana 13.7.1995. godine oko 14 sati dva ili tri autobusa, oklopni transporter i rovokopač sa kašikom kretali su se putem kroz dolinu Cerske, koja se nalazila u zoni odgovornosti Milićke ili Vlaseničke brigade  Drinskog korpusa.

Prazni autobusi su se potom vratili istim putem sa oklopnim transporterom, a posle njih i rovokopač. Isto su videli i Reif Mehmedović i Sulejman Buljubašić.

U septembru 1995. godine, Svedok M je našao je grobnicu duž puta kroz Cersku dolinu, prema raskrsnici puta Nova Kasaba – Konjević Polje-Zvornik. Forenzički antropolozi kasnije su potvrdili da je u pitanju primarna, neprekopavana masovna grobnica.

Ekshumirano je 150 tela muškaraca, od kojih su svi, osim jednog, umrli od prostrelnih rana. Na osnovu DNK analize, identifikovani su posmrtni ostaci 149  osoba koje su prijavljene kao nestale posle pada Srebrenice. Najmlađa žrtva imala je između 11 i 15 godina. U grobnici je pronađeno ukupno 48 žica kojom su im bile vezane ruke, od kojih je 24 i dalje bilo oko ručnih zglobova žrtava. Sve žrtve, osim trojice, bile su odevene u civilnu odeću.

Ekshumacija na lokaciji Cerska dolina
Ekshumacija na lokaciji Cerska dolina

Čaure pronađene u grobnici podudarale su se sa čaurama pronađenim duž puta i u blizini grobnice. Ovo je navelo istražitelje i veštake na zaključak da su žrtve bile postrojene na vrhu nasipa na jugozapadnoj strani i potom streljane sa suprotne strane puta. Tela su pala ili su skotrljana sa nasipa, nakon čega su prekrivena zemljom.

Ova lokacija je i dalje neoznačena.

Povezano

Trnovo

Trnovo, mesto južno od Sarajeva, pripadalo je zoni odgovornosti Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS. Pripadnici „Škorpiona“ ubili su šestoricu muškaraca, jednog po jednog, iz automatskih pušaka.

»

Kozluk

Škola u Roćeviću nalazi se blizu obale Drine u opštini Zvornik. Bila je pod kontrolom 2. bataljona Zvorničke brigade VRS, koji ju je koristio kao

»

Petkovci

Stotine bosanskih Muslimana koji su bili zatočeni na raznim lokacijama u Bratuncu dovedeno je u popodnevnim časovima 14.7.1995. godine u Školu u Petkovcima. Prilikom ulaska u

»

Orahovac

Dana 13.7.1995. godine, srpski civilni policajci su autobusima doveli zatočenike, bosanske Muslimane, u Školu u Grbavcima, na glavnom putu u centru Orahovca, zaseoka severozapadno od Zvornika.

»

Zvornik

Tokom noći 13. na 14.7.1995. godine, zatočenici koji su držani na raznim lokacijama u i oko Bratunca ukrcani su u autobuse, koje su pratili i pripadnici Vojne

»

Škola „Vuk Karadžić“

Tokom 12. i 13.7.1995. godine, bosanski Muslimani koji su odvojeni u Potočarima i veliki broj onih iz kolone koja je krenula ka Tuzli koji su

»