Okolina Konjević-Polja

Tokom noći 12. na 13.7.1995. godine nastavljeni su napadi na kolonu muškaraca iz Srebrenice na području puta Bratunac–Konjević Polje. Tokom napada, snage bosanskih Srba pozivale su bosanske Muslimane iz kolone na predaju. Mnogi su se predali kada su videli vozila UN-a koja su zapravo koristile snage bosanskih Srba, a neki su se predali jer su mislili da im ništa drugo ne preostaje. Dana 13.7.1995. godine, duž puta Bratunac–Konjević-Polje zarobljene su hiljade bosanskih Muslimana.

Veliki broj zatočenika je odveden na druga mesta zatočenja u Bratuncu, a neki od njih su ubijeni u blizini, na obali reke Jadar, u Cerskoj dolini, i u blizini Nove Kasabe.

Povezano