Rogatica

Armin Baždar

Šukrija Omeragić

Bosanski Musliman iz Orahova. Ujak Armina Baždara. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice Rogatica u septembru 1998. godine. Identifikovao ga je brat iste godine.

 

Nedžad Škembo Kazić

Bosanski Musliman iz Rogatice, radio je u Tvornici prečistača Rogatica. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice Rogatica u septembru 1998. godine. Identifikovao ga je brat iste godine. Sahranjen je na groblju u Bistriku u Sarajevu posle rata.

 

Mustafa Tanković i Hamdija Jašarević

Bosanski Muslimani iz Rogatice. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice Rogatica u septembru 1998. godine. Jašarevića je identifikovala ćerka, a Tankovića sin iste godine.

 

Povezano

Mirsad Omanović

Srpske snage su 22.5.1992. godine napale grad Rogatica i počele sa hapšenjem bosanskih Muslimana, koji su držani u oko osam mesta zatočenja u opštini Rogatica,

»

Mustafa Mujo Bešlija

Bosanski Muslimani iz Rogatice su, nakon što su srpske snage napale grad, hapšeni i zatvarani u osam zatočeničkih objekata na teritoriji te opštine, među kojima

»

Rogatica

Dana 22.5.1992. godine ili približno tog datuma, napadnuta su mnoga sela u opštini Rogatica

»