Odžak

Svedokinja ML

Bosanska Srpkinja iz opštine Odžak. Nakon neipoštovanog dogovora 8. 5. 1992. godine od strane HVO, odvedena je u privatni stan u stambenom kompleksu „Hanka“. Sa njom je bila smeštena još najmanje jedna žena i dvoje male dece.

„Oštećena navodi da je u mjesecu julu, u stan koji se nalazio u zgradi preko puta osnovne škole „Hanka “ došao optuženi u pratnji još nekoliko vojnika, a potom je vrlo detaljno opisala način na koji je fizički zlostavljana, kao i način na koji je silovana. Na osnovu njenog svjedočenja koje je Vijeće cijenilo u kontekstu ostalih provedenih dokaza i njenom kazivanju poklonilo punu vjeru, utvrđrno je van svake sumnje da je oštećena bila izložena brutalnom fizičkom i seksualnom zlostavljaju.

***

navodi da su po dolasku optuženog Joze Đojića. u pratnji nekoliko vojnika, prisutne žene morale da im skuhaju kafu, da bi potom optuženi od nje otrgnuo njenog malodobnog sina i natjerao da se skine, dok je prisutni vojnik obraćajući se optuženom Jozi, dobacio „Koza sad počinje tvoj šou“. Svjedokinja je optuženog opisala kao osobu srednjeg rasta, smeđih očiju i tamnije kose, a onda ga i prepoznala u sudnici.

***

Svjedokinja M.L. dalje u svom svjedočenju navodi da ju je Jozo Đojić odveo u prostoriju stana – špajiz gdje je silovao vaginalno, a ona u nastojanju da ga u tome spriječi molila da to ne radi govoreći da je ona njihove vjere. Međutim, njene molbe i otpor koji je pružala bili su uzaludni, optuženi se na to nije obazirao već nastavio da je siluje u raznim položajima. Nakon silovanja u špajizu optuženi je odvodi u sobu gdje je baca na krevet i ponovno siluje analno i vaginalno cijelo vrijeme šamarajući je i vukući za kosu, uz prijetnju da će nauditi njenom malodobnom sinu, čak i mužu koji se nalazi zatvoren u (…), ukoliko ne radi ono što on od nje zahtjeva.”

***

Povezano

Jovo Lukić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 21. 4. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Modriče. Pripadnici HVO su ga zarobili 29. 5. 1992.

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH. *** „U svom iskazu naveo da je, u momentu kada je zajedno sa još dvije osobe

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 4. 3. 2015. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Božidar Kršić

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 6. 2. 2014. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Radojica Rakić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 14. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Vlado Dragojlović

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 1. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»