Zatočenički objekti u Zvorniku

Zulkarnejn Efendić, Almir i Fikret Jahijagić

Bosanski Muslimani iz Zvornika. Pripadnici srpskih snaga su ih uhapsili krajem maja ili početkom juna 1992. godine i odveli ih u Dom kulture u Čelopeku. Dana 11.6.1992. godine, Fikret Jahijagić i njegov sin Almir su izdvojeni sa još nekoliko zatočenika i i primorani na međusobni oralni seks. Pošto je Fikret to odbio, Dušan Repić Vučković ga je lišio života pucanjem iz puške.

Otprilike dva dana kasnije, Darko Pufta Janković je primoravao Efendića da pojede svoj penis, nakon što mu ga je odsekao. Pošto Efendić to nije mogao, Pufta  je primorao drugog zatočenika da pojede Efendićev odsečeni penis. Ubijen je 27.6.1992. godine, sa još najmanje 20 zatočenika.

Posmrtni ostaci Fikreta Jahijagića i Zulkarnejna Efendića su ekshumirani iz masovne grobnice na Crnom Vrhu 2003. godine i identifikovani DNK analizom.

Almir Jahijagić je preživeo zatočeništvo.

 

Svedok ST-88

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 30.6.1996. godine

Bosanski Musliman iz Divića, metalurg. Nakon što su pripadnici srpske policije i paravojnih snaga napali njegovo selo 26.5.1992. godine, sa ostalim muškarcima je odveden u „Cigalanu“, a zatim u Dom kulture u Čelopeku.

***

Premlaćivanja su uglavnom bila nešto što može da se izdrži ali 11. juna oko 2:00 sata poslije podne došli su Dušan Repić i njegovi ljudi i rekli da hoće da proslave Bajram u krvi. Natjerali su nas da se skinemo do gaća i počeli su da odabiru uglavnom mladiće da bi ih tukli. Kada bi odabrao mladića, pitao je čiji je to sin i rekao da će ubiti dječaka ako otac ne istupi. Nekoliko očeva je istupilo i oni su odvedeni na pozornicu zajedno sa svojim sinovima i povrgnuti su seksualnoj degradaciji uključujući oralni seks. Almir Jajagić i njegov otac Fikret bili su prisiljeni na oralni spolni odnos. Repićevi ljudi nisu fizički učestvovali u seksualnom zlostavljanju, oni su jednostavno prisiljavali očeve i sinove na ovakve činove. Jedan od vojnika odrezao je penis Šabana Bikića i pokušao da prisili Fikreta Jajagića da ga žvaće ali kad ovaj to nije mogao vojnik je zaklao Fikreta. Vojnik je takođe odrezao penis i prisilio ga da ga sam žvaće. Još jedan čovjek kojem su odsjekli penis bio je Zulkarnejil Efendić. Njega su takođe prisilili da ga jede, ali on nije mogao a onda ga je jedan od zatvorenika upitao da li ga je pojeo. Efendić je rekao da jeste ali je vojnik rekao da nije i pitao drugog zatvorenika: „Pa, možeš li ga ti pojesti?“ Zatvorenik je odgovorio da može i bio je prisiljen da ga pojede. Još su dva druga zatvorenika zlostavlja na isti način i kasnije zaklana. To su bili Sakib Kapidžić i Zajim Pezerović

***

Početkom jula 1992. godine, premešten je z zatvor Suda za prekršaje, a zatim u logor „Batković“. Razmenjen je 21.7.1993. godine.

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Zatočenički objekti u Zvorniku

Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, bosanski Muslimani su hapšeni i zatvarani na više lokacija u opštini, uključujući poljoprivredno imanje „Ekonomija“, Dom kulture

»

Tehnička škola u Karakaju

Nakon što su 1.6.1992. godine srpske vlasti prekršile dogovor o iseljenju civila bosanskih Muslimana iz Klise i okolnih sela, pripadnici srpske TO odvojili su oko

»

Jusuf Gazibegović

Bosanski Musliman iz Sapne. Pripadnici srpskih snaga su ga u maju 1992. godine uhapsili i odveli u Sud za prekršaje. Sreten Lazarević, zamenik upravnika zatvora,

»