Logor „Kamenica“

Asim Elkasović, Adem Šepić, Hasan Hirkić, Hasan Džehverović i Sulejman Porčić

Asim Elkasović i Adem Šepić

Bosanski Muslimani iz Drvara. Srpske snage su ih uhapsile 7.11.1994. godine i odvele prvo u Lipik, a zatim u logor „Kamenica“. Stražari su ih svakodnevno premlaćivali, od čega su bili prekriveni modricama i ranama. Dana 11.11. su zatražili da odu u WC, nakon čega su obojica žestoko pretučeni i onesvešćeni se vratili u prostoriju. Nakon nekoliko sati su obojica umrli, a njihovi posmrtni ostaci su razmenjeni 1.12.1994. godine.

 

Hasan Hirkić, Hasan Džehverović i Sulejman Porčić

Bosanski Muslimani iz Drvara. Srpske snage su ih uhapsile i dovele u logor „Kamenica“ u novembru 1994. godine. Odmah po dolasku su izbačeni iz kamiona i žestoko pretučeni. Narednih par dana su izvođeni i ponovo tučeni, od čega su ubrzo umrli. Njihovi posmrtni ostaci su razmenjeni 1.12.1994. godine.

 

Kasim Duraković

Svedočio je u predmetu Dronjak Ratko pred sudom BiH 3.2.2011. godine.

Bosanski Musliman iz Bosanske Krupe. Početkom novembra 1994. godine je krenuo u potragu za hranom sa Asimom Elkasovićem, kada su ih srpske snage zarobile u okolini Ostružnice. Odvedeni su do Lipika, odakle su sa Ademom Šepićem kamionom prebačenu u „Kamenicu“.

***

Na samom dolasku u Kamenicu, počeli su ih tući i stražari i pratnja. Prema kazivanju svjedoka, nakon što je tuča prestala kod Adema Šepića i Elkasovića, otekla glava. […] Od dobijenih udaraca bili su natečena i tri lica koja tada nije poznavao. Naknadno je saznao da se radilo o Hasanu Hirkiću, Hasanu Džehveroviću i Sulejmanu Porčiću.

***

[…] u vrijeme dok su boravili u podrumu redovno [su] premlaćivani i da bi gotovo nakon svakog premlaćivanja po jedan od zatvorenika podlegao. Obično bi ih postrojavali u dvije vrste i onda izvodili po dvojicu na premlaćivanje. Mogli su čuti jauke lica koja su premlaćivana, a ista bi se vraćala u prostoriju tako što su se kretali na rukama i nogama. Porčić i Hadžić su ječali od batina i oni su na kraju i podlegli. Također, u prostoriji gore kad su prebačeni, tučen je […] Hasan Hirkić koji je podlegao na svjedokovim rukama. Svjedok je mislio da Hirkić spava, ali kad je stražar rekao da je Hirkić mrtav, svjedok obratio pažnju i primijetio da Hirkiću iz usta ide voda i da je zaista podlegao.

***

On je potvrdio kako je Elkasović ječao od bolova da bi u jednom momentu ustao i rekao da ide na toalet. Stražar je izveo Elkasovića, da bi nakon oko dva sata Elkasović bio vraćen u prostoriju, ječao je od bolova toliko da ostali nisu mogli spavati. Na kraju, […] Elkasović je oko 4h u jutro jeknuo, potom je svjedok provjerio i utvrdio da je Elkasović podlegao. Nakon toga, oko 9 h u jutro, […] je gotovo na identičan način Adem Šepić tražio da bude izveden do toaleta, međutim za razliku od Elkasovića koji je u prostoriju vraćen živ, Šepić je unesen mrtav na nosilima. Tijela su prenoćila u prostoriji, da bi naredni dan po naredbi, ista bila iznešena.

***

Također, ova […] lica su zajedno i prolazili torture od trenutka zarobljavanja i jedina razlika u tome je, što je svjedok Duraković uspio preživjeti.

***

(Iz prvostepene presude Ratku Dronjku pred sudom BiH, para. 336-7, 347-8)

Oslobođen je nepoznatog datuma 1995. godine.

Povezano

Marko Ćavar i Drago Dujmović

Marko Ćavar Bosanski Hrvat iz Kupresa, pripadnik HVO. Drago Dujmović Bosanski Musliman iz Siska. Srpske snage su ih zarobile i dovele u logor „Kamenica“ u

»

Logor „Kamenica“

Logor „Kamenica“ nalazio se u osnovnoj školi u selu Kamenica, u opštini Titov Drvar. Pre nego što je postalo mesto zatočenja, u martu 1991. godine,

»