Logor „Kamenica“

Marko Ćavar i Drago Dujmović

Marko Ćavar

Bosanski Hrvat iz Kupresa, pripadnik HVO.

Drago Dujmović

Bosanski Musliman iz Siska.

Srpske snage su ih zarobile i dovele u logor „Kamenica“ u novembru 1994. godine. Čavar je više puta izvođen na prisilni rad sa drugim mlađim muškarcima, od čega se razboleo, a ubrzo za njim i Dujmović. Nije im pružana lekarska pomoć, te su obojica podlegli sredinom marta 1995. godine. Njihovi posmrtni ostaci su razmenjeni 25.5.1995. godine.

 

Davor Marinčić

Svedočio je u predmetu Dronjak Ratko pred sudom BiH 14.4.2011. godine.

Bosanski Hrvat, pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane (HVO). Pripadnici VRS su ga zarobili sa Markom Čavarom u Kupresu u novembru 1994. godine. Zajedno su odvedeni u „Kamenicu“.

***

[…] prilikom dolaska razdvojeni i smješteni u samice, da bi nakon pet-šest dana bili zajedno prebačeni u prostoriju koja je imala drveni pod. Kad ga je vidio, prema riječima Marinčića, Čavara je bio preplašen. Nadalje, […] treba istaći kako je svjedok Marinčić opisao da je pokojni Marko Čavara u proljeće, 20.03.1995. godine, umro. Naime, kako je svjedok u svom iskazu istakao, Čavara je dobio virozu koja je bila izazvana uslovima u kojima su živjeli. Dodao je kako su mlađi zatvorenici korišteni za rad, te da je Marko radio u subotu, da bi nakon toga u subotu uveče dobio simptome dizenterije (bolovi, temperatura i dijareja), dok se u nedjelju stanje dodatno pogoršalo. U svom iskazu svjedok Marinčić dalje navodi da je u nedjelju uveče Marko Čavara počeo gubiti svijest, nije se mogao više ni kontrolisati, da bi ujutro umro. Dodatno, prema riječima svjedoka Marinčića, nakon Čavare, od istih simptoma podlegao je i Dujmović, nakon čega su se po prvi put umili, ošišali i počeli da piju prokuhanu vodu.

***

(Iz prvostepene presude Ratku Dronjku pred sudom BiH, para 416-417)

Razmenjen je 25.5.1995. godine.

Povezano

Logor „Kamenica“

Logor „Kamenica“ nalazio se u osnovnoj školi u selu Kamenica, u opštini Titov Drvar. Pre nego što je postalo mesto zatočenja, u martu 1991. godine,

»