Logor „Kamenica“

Fikret Begić, Remzo Muminović i Hase Ružić

Fikret Begić

Bosanski Musliman iz Drvara, pripadnik Armije BiH. Srpske snage su ga zarobile u novembru 1994. godine i dovele u logor „Kamenica“. Iako je bio teško ranjen, stražari su ga često prozivali i izvodili na premlaćivanje. Nepoznatog datuma je dvojici zatočenika naređeno da ga odnesu na ispitivanje. Ratko Dronjak, komandant logora, ga je nakon isptivanja ubio pucajući mu u glavu. Njegovi posmrtni ostaci su razmenjeni.

Remzo Muminović

Bosanski Musliman iz Drvara, pripadnik Armije BiH. Srpske snage su ga zarobile i dovele u logor „Kamenica“ u decembru 1994. godine. Stražari su ga svakodnevno premlaćivali, često pred drugim zatočenicima u prostoriji u kojoj su bili zatvoreni. Nakon nekoliko dana je podlegao povredama, a njegovi posmrtni ostaci su razmenjeni.

Hase Ružić

Bosanski Musliman iz Brekovice, pripadnik Armije BiH. Srpske snage su ga zarobile na Klokotu i dovele u logor „Kamenica“ 7.12.1994. godine. Stražari su ga odmah po dolasku žestoko pretukli, od čega je umro iste noći. Njegovi posmrtni ostaci su razmenjeni.

 

Armin Mulić

Svedočio je u predmetu Dronjak Ratko pred sudom BiH 27.1.2011. godine.

Bosanski Musliman iz Bosanskog Petrovca. Srpske snage su ga sa Haseom Ružićem zarobile na Klokotu 7.12.1994. godine i odvele u „Kamenicu“.

***

[…] kad su došli do Kamenice, dobili naredbu da skinu opasače i pretle a potom da uđu u samicu. Tad su pretučeni sva trojica, ali je […] Hase pretučen više od svjedoka i trećeg lica, te da je istu noć […] Ružnić i podlegao. Svjedok je dodao da ih je bilo strah stražarima reći kako je podlegao Ružnić, te da su naveli da se on najvjerovatnije smrzao. Nakon toga su uzeli kaiševe i Ružnića zamotali u čaršaf, iznijeli napolje i potom se vratili u samicu.

***

Ovaj svjedok je […] potvrdio kako je premlaćivanje bilo aktuelno od samog dolaska pa nadalje. Tučeni su […] čizmama, lopatama, držalima, a kad bi se smrklo onda bi izgledalo kao po prozivci. Ljude odrede, izvedu i tuku onda ih vrate unutra i tako iz dana u dan. Od siline udaraca, svjedok je potvrdio da je on tri do četiri puta udaran i da je gubio svijest u nekoliko navrata. Također, dešavalo se da ih udaraju i u vrijeme kada idu na toalet […]

***

Svjedok Mulić je opisujući svoja premlaćivanja istakao kako se sjeća da je izvođen u jednu kućicu koja se nalazila ispred i da su u njoj bile sećijice i da ga je udaralo lice za koje misli da je bio komandir.

***

Svjedok Armin Mulić je […] naveo kako je on prije Begića izveden i pretučen, te da je u prostoriju vraćen u bunovnom stanju i da se sjeća kako je Fikret Begić iznesen kao i da je čuo pucanj, da bi naknadno doznao i detalje oko iznošenja Fikreta Begića, odnosno da je on iznesen u kućicu.

***

Svjedok je opisao kako se sjeća da je u Kamenici bio jedan mladi vojnik koji je navodno zarobljen sa snajperom. Svjedok je dodao da je u to vrijeme bio manjak oružja, te da se radilo o puški koju je dobio na linij. Bez obzira na ovu okolnost, a zbog činjenice da je zarobljen sa snajperom, bar su tako između sebe pričali, non stop je bio maltertiran i tučen. Govorili su mu da je obučeni snajperista, da je dobijao pare za ubijanje srpskih vojnika i pitali ga, koliko je zapravo vojnika ubio, da bi na kraju od posljedica tog maltretiranja/tuče i preminuo.

Opisujući sudbinu Snajperiste, svjedok je dodao da je sa Snajperistom izvođen vani i tučen kao i da je Snajperista tučen i unutra u učionici. […] dalje objašnjava da su njih dvojica tad bili novi i da su zato tučeni. Na kraju, Armin je pojasnio kako je Snajperista 9. dan podlegao od batina, nije imao od čega drugog. On je ležao, buncao, bio u nesvjesnom stanju, čak mu je i kosa počela opadati, pominjao je majku, oca, sestru, da bi u jutro vidjeli da je mrtav, nakon toga tijelo je iznešeno.

Na kraju, svjedok je dodao da je naknadno saznao da se taj mladi vojnik-Snajperista, prezivao Muminović.

***

(Iz prvostepene presude Ratku Dronjku pred sudom BiH, para. 474, 322-3, 398, 454-6)

Oslobođen je nepoznatog datuma 1995. godine.

Povezano

Marko Ćavar i Drago Dujmović

Marko Ćavar Bosanski Hrvat iz Kupresa, pripadnik HVO. Drago Dujmović Bosanski Musliman iz Siska. Srpske snage su ih zarobile i dovele u logor „Kamenica“ u

»

Logor „Kamenica“

Logor „Kamenica“ nalazio se u osnovnoj školi u selu Kamenica, u opštini Titov Drvar. Pre nego što je postalo mesto zatočenja, u martu 1991. godine,

»