Bernes Hadžić

Bernes Hadžić

Nakon preuzimanja vlasti u gradu Vlasenica, srpske snage su hapsile i zatvarale bosanske Muslimane i druge nesrbe u logor „Sušica“. Kroz ovaj logor prošlo je između 2.000 i 2.500 civila.

Dana 30.9.1992. godine u Vlasenici je javno sahranjeno više od 20 srpskih vojnika koje su ubili pripadnici Armije BiH. Te noći, u logor su autobusom došla tri oficira MUP-a i u četiri navrata odvezla iz logora i ubila između 140 i 150 zatočenika

Među njima je bio Bernes Hadžić, bosanski Musliman iz Vlasenice i sin Habibe Hadžić.

Uhapšen je u aprilu 1992. godine i zatvoren u logoru „Sušica“. Dana 30.9.1992. godine je zajedno sa bratom Enesom odveden na Debelo brdo, gde mu se gubi svaki trag. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2021. godine.

 

Povezano

Šahija Saha Berbić

Bosanska Muslimanka iz Vlasenice, 1992. godine imala je 17 godina i bila je jedna od zatočenica logora „Sušica“, gde ju je u više navrata seksualno

»

Logor „Sušica“

Od početka juna pa do približno 15.9.1992. godine, mnoge zatočenice logora „Sušica“ su seksualno zlostavljane: silovane, ponižavane i fizički i verbalno maltretirane.

»

Mirsad i Nurija Mahmutović

Bosanski Muslimani iz Vlasenice, braća Suada Mahmutovića. Uhapšeni su u maju 1992. godine. Mirsad je prebačen u logor „Sušica“ pre 15.6.1992. godine, a Nurija je

»

Enes Hadžić i Fikret Arnaut

Enes Hadžić Bosanski Muslimani iz Vlasenice, sin Habibe Hadžić. Sa bratom Bernesom, izveden je iz logora „Sušica“ oko 30.9.1992. godine i zatim ubijen na Debelom

»

Hajrudin Osmanović

Bosanski Musliman iz Vlasenice. Dana 11.6.1992. godine, doveden je u logor „Sušica“, gde je tučen više puta. Gubi mu se trag 3.7.1992. godine. Njegovi posmrtni

»