Hajrija, Mevludin Mijka i Alija Gico Ferhatović

Nakon preuzivamanja vlasti u Vlasenici, od kraja maja 1992. godine, srpske snage su počele sa hapšenjem i zatvaranjem bosanskih Muslimana i Hrvata u logor „Sušica“.

Hajrija, Mevlud i Alija Ferhatović bili su bosanski Muslimani iz Vlasenice. Dovedeni su u „Sušicu“, zajedno sa svojim bratom Hašimom, početkom juna 1992. godine.

Dana 30.9.1992. godine u Vlasenici je sahranjeno oko 20 sprskih vojnika koje su bili pripadnici Armije BiH. Iste noći, u „Sušicu“, su stigla tri oficira MUP-a i u četiri navrata odvezla svih 140 ili 150 zatočenika i ubila ih. Među njima bili su i Hajrija, Mevludin i Alija Fehratović. Njihovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2021. godine.

 

Povezano

Šahija Saha Berbić

Bosanska Muslimanka iz Vlasenice, 1992. godine imala je 17 godina i bila je jedna od zatočenica logora „Sušica“, gde ju je u više navrata seksualno

»

Logor „Sušica“

Od početka juna pa do približno 15.9.1992. godine, mnoge zatočenice logora „Sušica“ su seksualno zlostavljane: silovane, ponižavane i fizički i verbalno maltretirane.

»

Bernes Hadžić

Bernes Hadžić, Logor „Sušica“, Vlasenica Nakon preuzimanja vlasti u gradu Vlasenica, srpske snage su hapsile i zatvarale bosanske Muslimane i druge nesrbe u logor „Sušica“.

»

Mirsad i Nurija Mahmutović

Bosanski Muslimani iz Vlasenice, braća Suada Mahmutovića. Uhapšeni su u maju 1992. godine. Mirsad je prebačen u logor „Sušica“ pre 15.6.1992. godine, a Nurija je

»

Enes Hadžić i Fikret Arnaut

Enes Hadžić Bosanski Muslimani iz Vlasenice, sin Habibe Hadžić. Sa bratom Bernesom, izveden je iz logora „Sušica“ oko 30.9.1992. godine i zatim ubijen na Debelom

»

Hajrudin Osmanović

Bosanski Musliman iz Vlasenice. Dana 11.6.1992. godine, doveden je u logor „Sušica“, gde je tučen više puta. Gubi mu se trag 3.7.1992. godine. Njegovi posmrtni

»