Logor „Sušica“

Enes Hadžić i Fikret Arnaut

Enes Hadžić

Bosanski Muslimani iz Vlasenice, sin Habibe Hadžić. Sa bratom Bernesom, izveden je iz logora „Sušica“ oko 30.9.1992. godine i zatim ubijen na Debelom brdu. Posmrtni ostaci Enesa Hadžića ekshumirani su na lokalitetu „Pelemiši Šekovići“ u avgustu 2004. godine. Identifikovan je DNK analizom i sahranjen 25.4.2009. godine u Vlasenici. Posmrtni ostaci Bernesa Hadžića još nisu pronađeni do kraja 2020. godine.

Fikret Čiče Arnaut

Bosanski Musliman iz Vlasenice. Tučen je i mučen više puta tokom juna i jula 1992. godine u logoru „Sušica“. Ubijen je nepoznatog datuma tokom leta 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu „Pelemiši Šekovići“ u avgustu 2004. godine. Identifikovala ga je njegova majka prepozavanjem ličnih predmeta 20.4.2010. godine. Sahranjen je četiri dana kasnije na mezarju „Rakita“.

Povezano

Bernes Hadžić

Bernes Hadžić, Logor „Sušica“, Vlasenica Nakon preuzimanja vlasti u gradu Vlasenica, srpske snage su hapsile i zatvarale bosanske Muslimane i druge nesrbe u logor „Sušica“.

»

Mirsad i Nurija Mahmutović

Bosanski Muslimani iz Vlasenice, braća Suada Mahmutovića. Uhapšeni su u maju 1992. godine. Mirsad je prebačen u logor „Sušica“ pre 15.6.1992. godine, a Nurija je

»

Hajrudin Osmanović

Bosanski Musliman iz Vlasenice. Dana 11.6.1992. godine, doveden je u logor „Sušica“, gde je tučen više puta. Gubi mu se trag 3.7.1992. godine. Njegovi posmrtni

»

Hašim Ferhatbegović

Dževad Šarić Bosanski Musliman iz Olova. Ubijen je tokom noći između 23. i 24.6.1992. godine u logoru „Sušica“. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne

»

Durmo Handžić i Asim Zildžić

Durmo Handžić Bosanski Musliman iz Nazda, radio je u vlaseničkoj telefonskoj centrali do njenog zatvaranja. Uhapšen je 2.6.1992. godine i odveden u logor „Sušica“ gde

»