Logor „Sušica“

Enes i Bernes Hadžić, Fikret Arnaut

Bosanski Muslimani iz Vlasenice, sinovi Habibe Hadžić. Odvedeni su iz logora Sušica oko 30.9.1992. godine i ubijeni na Debelom brdu. Posmrtni ostaci Enesa Hadžića ekshumirani su na lokalitetu „Pelemiši Šekovići“ u avgustu 2004. godine. Identifikovan je DNK analizom i sahranjen 25.4.2009. godine u Vlasenici. Posmrtni ostaci Bernesa Hadžića još nisu pronađeni do kraja 2020. godine.

Fikret Čiče Arnaut

Bosanski Musliman iz Vlasenice. Tučen je i mučen više puta tokom juna i jula 1992. godine u logoru „Sušica“. Ubijen je nepoznatog datuma tokom leta 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu „Pelemiši Šekovići“ u avgustu 2004. godine. Identifikovala ga je njegova majka prepozavanjem ličnih predmeta 20.4.2010. godine. Sahranjen je četiri dana kasnije na mezarju „Rakita“.

Povezano

Mirsad i Nurija Mahmutović

Bosanski Muslimani iz Vlasenice, braća Suada Mahmutovića. Uhapšeni su u maju 1992. godine. Mirsad je prebačen u logor „Sušica“ pre 15.6.1992. godine, a Nurija je

»

Hajrudin Osmanović

Bosanski Musliman iz Vlasenice. Dana 11.6.1992. godine, doveden je u logor „Sušica“, gde je tučen više puta. Gubi mu se trag 3.7.1992. godine. Njegovi posmrtni

»

Hašim Ferhatbegović

Hajrija, Mevludin i Alija Ferhatović, Dževad Šarić, Muharem Kolarević, Ismet Zekić i Rašid Ferhatbegović Bosanski Muslimani iz Vlasenice. Ubijeni su krajem septembra 1992. godine u

»

Durmo Handžić i Asim Zildžić

Durmo Handžić Bosanski Musliman iz Nazda, radio je u vlaseničkoj telefonskoj centrali do njenog zatvaranja. Uhapšen je 2.6.1992. godine i odveden u logor „Sušica“ gde

»