Logor „Sušica“

Šahija Saha Berbić

Bosanska Muslimanka iz Vlasenice, 1992. godine imala je 17 godina i bila je jedna od zatočenica logora „Sušica“, gde ju je u više navrata seksualno zlostavljao zapovednik logora Dragan Nikolić.

Nakon što ju je jednom prilikom Nikolić izveo iz hangara Šahiju više niko nije video živu.

Njeni posmrtni ostaci su identifikovani 2011. godine, kada je pronađena samo jedna  njena podlaktica, koju je porodica sahranila 2012. godine, na šehidskom mezarju Rakita, u Vlasenici.

 

Povezano

Logor „Sušica“

Od početka juna pa do približno 15.9.1992. godine, mnoge zatočenice logora „Sušica“ su seksualno zlostavljane: silovane, ponižavane i fizički i verbalno maltretirane.

»

Bernes Hadžić

Bernes Hadžić, Logor „Sušica“, Vlasenica Nakon preuzimanja vlasti u gradu Vlasenica, srpske snage su hapsile i zatvarale bosanske Muslimane i druge nesrbe u logor „Sušica“.

»

Mirsad i Nurija Mahmutović

Bosanski Muslimani iz Vlasenice, braća Suada Mahmutovića. Uhapšeni su u maju 1992. godine. Mirsad je prebačen u logor „Sušica“ pre 15.6.1992. godine, a Nurija je

»

Logor „Sušica“

Dana 31.5.1992. godine ili približno tog datuma, osnovan je zatočenički logor „Sušica“ po naređenju Svetozara Andrića, komandanta 1. birčanske brigade VRS, u skladu sa odlukom SAO

»

Enes Hadžić i Fikret Arnaut

Enes Hadžić Bosanski Muslimani iz Vlasenice, sin Habibe Hadžić. Sa bratom Bernesom, izveden je iz logora „Sušica“ oko 30.9.1992. godine i zatim ubijen na Debelom

»