Logor „Sušica“

Mirsad i Nurija Mahmutović

Bosanski Muslimani iz Vlasenice, braća Suada Mahmutovića. Uhapšeni su u maju 1992. godine. Mirsad je prebačen u logor „Sušica“ pre 15.6.1992. godine, a Nurija je tamo prebačen istog dana kao i njegov brat Suad. Tamo su bili tučeni. Prebačeni su u „Batković“ krajem juna ili početkom jula, odakle su oslobođeni pre zatvaranja logora.

Povezano

Enes i Bernes Hadžić, Fikret Arnaut

Bosanski Muslimani iz Vlasenice, sinovi Habibe Hadžić. Odvedeni su iz logora Sušica oko 30.9.1992. godine i ubijeni na Debelom brdu. Posmrtni ostaci Enesa Hadžića ekshumirani

»

Hajrudin Osmanović

Bosanski Musliman iz Vlasenice. Dana 11.6.1992. godine, doveden je u logor „Sušica“, gde je tučen više puta. Gubi mu se trag 3.7.1992. godine. Njegovi posmrtni

»

Hašim Ferhatbegović

Hajrija, Mevludin i Alija Ferhatović, Dževad Šarić, Muharem Kolarević, Ismet Zekić i Rašid Ferhatbegović Bosanski Muslimani iz Vlasenice. Ubijeni su krajem septembra 1992. godine u

»

Durmo Handžić i Asim Zildžić

Durmo Handžić Bosanski Musliman iz Nazda, radio je u vlaseničkoj telefonskoj centrali do njenog zatvaranja. Uhapšen je 2.6.1992. godine i odveden u logor „Sušica“ gde

»