Struga Banska i Zamlača

Davor Vukas, Branko Vuk, Zoran Šaronja

Hrvati, pripadnici MUP-a RH. Tokom odbrane sela Struga Banska, 26. 7. 1991. godine od snaga Mlicije Krajine izvedeni su iz kuće u kojoj su bili na položaju. Pripadnici Milicije Krajine su im naredili da skinu odeću, oduželi im pancire, a zatim su im bajonetom nanosili povrede po celom telu. Vukasu, Vuku i Šaronji je zatim naređeno da trče preko polja dok su na njih pripadnici Milicije Krajine otvarali rafalnu paljbu iz automatskog oružja. Tom priliom su ubijena sva trojica. Posmrtni ostaci Davora Vukasa su sahranjeni na mesnom groblju Sveti Martić pod Okićem, Branko Vuk sahranjen je na gradskom groblju Samobor, kao i posmrtni ostaci Zorana Šaronje koji je sahranjen u Zagrebu.

 

Tomislav Begić

Svedočio je pred Županijskim sudom u Sisku u predmetu „Dragan Vranešević“.

Hrvat iz sela Struga Banska. Tokom napada Milicije Krajine na selo Strugu 26. 7. 1991. godine bio je u svojstvu rezervnog policajca. Kada je selo napadanuto sakrio se na tavan kuće Mila Pušića. Ubrzo su u kuću ušli Dragan Vranešević i nekolicina pripadnika Milicije Krajine i naterali svedoka i grupu meštana koji su bili u kući da izađu i pridruže se živom štitu. Svedoči o zlostavljanju meštana u živom štitu kao i ubstvu tri pripadnika MUP-a Republike Hrvatske Davora Vukasa, Branka Vuka i Zorana Šaronje:

„[…] Svjedoka su svukli sa tavana i razoružali ga, a u dvorštu ga je optuženik uhvatio za glavu s kojom je onda uradio u zid. Naredio je Orloviću, Korizmi i drugima da ga dobro istuku, što su ovi i učinili. Nakon toga, optuženik je otjeran u živi štit. Kad ga je optuženik ponovo ugledao, opet je naredio da ga vrate nazad i ubiju Boga u njemu jer zna gdje se kriju ustaše. Tada su Orlović, Korizma i drugi svjedoka u Pušićevom dvorištu bacili na zemlju, razapeli su ga i tukli tražeći podatke o pričuvanim policajcima. Korizma Predrag mu je hteo odrezati jezik, a Orlović ga je udario ručnim bacačem u glavu, tako da je izgubio svest. Svjedoka su polili vodom i nakon toga vratili u štit. […] Optuženik je vikao: „Tko spusti ruku- metak u glavu, tko padne – metak u glavu, a tko bude bježao – čekaju ga strojnice“. […]

[…] U Strugi su zarobljena tri hrvatska policajca koje su napadači bjesomučno tukli i boli noževima. Optuženik im je naredio da trče u polje, u slobodu, a onda je prvi za njima zapucao iz automata, a slijedilo ga je još njih 10-15. […] Jednom napadaču optuženik je naredio da svakom od palih policajaca ispali metak u glavu, što je ovaj i učinio. Zatim se optuženik obratio svjedoku riječima: „Tako ću tebe i sve u štitu, vodim vas do Une, krvariti ćete do Jasenovca“. […]

[…] Ubrzo je došla bivša JNA sa oklopnim vozilima. […]”

Povezano

Milan Begić

Hrvat iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine, primoran je da sa većom grupom meštana stane u živi štit ispred

»

Manda Begić i Dragan Begić

Hrvati iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine, primorani su da stanu u živi štit ispred srpskih snaga i tako

»

Pajo Knežević

Hrvat iz Struge Banske. Tokom napada Milicije Krajine na selo Zamlaču, 26. 7. 1991. godine, isteran je iz kuće i sa većom grupom meštana je

»

Struga Banska i Zamlača

Struga Banska i Zamlača su mesta u opštini Dvor. Tokom 1991. godine u Strugi Banskoj živela su 254, a u Zamlači 232 stanovnika od kojih

»