Struga Banska i Zamlača

Pajo Knežević

Hrvat iz Struge Banske. Tokom napada Milicije Krajine na selo Zamlaču, 26. 7. 1991. godine, isteran je iz kuće i sa većom grupom meštana je nateran da stane u živi zid ispred srpskih snaga, a zatim da tako hoda kroz selo. Kada su dva pripadnika MUP-a RH-a napali kolonu i bacili dve ručne bombe Pajo Knežević je zadobio teške povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

 

Ivo Špančić

Svedočio je pred Županijskim sudom u Sisku u predmetu „Dragan Vranešević“.

Hrvat iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine na selo čuo je pucnjavu i sakrio se u pordum Mileta Pušića u kome je bilo više ljudi. Pripadnici Milicije Krajine su ubzo došli do podruma i tromblonom su razbili vrata i ušli u podrum. Civili su tada morali da napuste podrum dok su ih policijaci tukli. Ivo Špančić svedoči o odvođenju u živi štit i smrti Paje Kneževića:

[…] Svi su istjerani na dvorište. Begović je svjedoku opsovao ustašku majku te mu je rekao: „Tebe trebamo“, a zatim ga je kundakom udario u donji dio leđa zvog čega je svjedok posrnuo […] Nakon toga svjedok je izgubio svjest. Kad je došao k svijesti, bio je u živom štitu pored Tome Begića koji je imao razbijen nos i desno uho. Mili Pušiću je tekla krv iz nosa. Milu Begiću su napadači odveli iza kuće, a kada se vratio bio je sav krvav. […]

[…] Kad su došli su jednog zida pored ceste, dva branitelja su skočili na kamion sa topom. Aktivirali su bombu pa je došlo do strašne eksplozije zbog čega je bilo dosta ranjenih I poginulih […] Tada su se začuli tenkovski motori i četnici su se razbježali, a optuženik je sa sobom poveo Orlovića i Leoma Jankovića u šumu. Iz šume su se začuli pucnji i tada je poginuo jedan gluhonijemi čovjek koji je bio u štitu. […] Na kraju je svjedok iskazao da je optuženik kritičnog dana pucao na gotovo svaku kuću te da se poginuli gluhonijemi čovjek zvao Pajo Knežević.”

Povezano

Milan Begić

Hrvat iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine, primoran je da sa većom grupom meštana stane u živi štit ispred

»

Manda Begić i Dragan Begić

Hrvati iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine, primorani su da stanu u živi štit ispred srpskih snaga i tako

»

Struga Banska i Zamlača

Struga Banska i Zamlača su mesta u opštini Dvor. Tokom 1991. godine u Strugi Banskoj živela su 254, a u Zamlači 232 stanovnika od kojih

»