Struga Banska i Zamlača

Milan Begić

Hrvat iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine, primoran je da sa većom grupom meštana stane u živi štit ispred srpskih snaga i tako idu kroz selo. Dok su prolazili kroz selo dva pripadnika MUP-a RH su napala top sa dve granate i od povreda zadobijenih usled eksplozije poginuo je Milan Begić. Posmrtni ostaci Milana Begića su pokopani u Strugi Banskoj.

 

Franka Begić

Svedočila je pred Županijskim sudom u Sisku u predmetu „Dragan Vranešević“.

Hrvatica iz Struge Banske. Tokom napada na selo snaga Milicije Krajine, 26. 7. 1991. godine naterana je da stane u živi štit ispred srpskih snaga. Svedoči o premlaćivanju meštana i smrti meštanina Milana Begića:

„[…] svedokinja je, čuvši prve pucnje, pobjegla na štalu Vladimira Bartolovića, na kućnom broju 50 u Zamlači […] Svedokinja je svojim očima vidjela kako je optuženik tukao po glavi službenom palicom Stjepana Vukovića. […] dok se nalazila u štitu, svedokinja se nije smjela osvrtati, a ruke je morala držati u zraku. […] Svedokinji je poznato da je tog dana poginula njezina svekrva Manda i njezin suprug Milan, kojeg je našla mrtvog kad se vratila u Zamlaču. […]”

Povezano

Manda Begić i Dragan Begić

Hrvati iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine, primorani su da stanu u živi štit ispred srpskih snaga i tako

»

Pajo Knežević

Hrvat iz Struge Banske. Tokom napada Milicije Krajine na selo Zamlaču, 26. 7. 1991. godine, isteran je iz kuće i sa većom grupom meštana je

»

Struga Banska i Zamlača

Struga Banska i Zamlača su mesta u opštini Dvor. Tokom 1991. godine u Strugi Banskoj živela su 254, a u Zamlači 232 stanovnika od kojih

»