Struga Banska i Zamlača

Struga Banska i Zamlača su mesta u opštini Dvor. Tokom 1991. godine u Strugi Banskoj živela su 254, a u Zamlači 232 stanovnika od kojih su većina bili Hrvati. Dana 26. 7. 1991. godine pod komandom Dragana Vraneševića, pripadnici Milicije Krajine i pridruženih naoružanih civila su napali Strugu Bansku i Zamlaču. Napad je sproveden u okviru šire policijske akcije „Žaoka“ kojom je bila predviđena ofanziva na teritoriji Banovine.

Napad na Zamlaču je započeo u jutarnjim časovima i tokom napada oko tridesetak hrvatskih civila je naterano da stanu u živi štit ispred srpskih snaga. Bili su primorani da tako hodaju nekoliko kilometara sa podignutim rukama. Tokom napada kuće iz kojih su meštani bili isterani su potom paljene. Pošto su isterani iz kuća, a njihove kuće zapaljene, 18 zatočenih civila je odvedeno u Dvor u podrumske prostorije policijske stanice gde su zadržani tri do pet dana.

U blizini centra Struge Banske pripadnici Milicije Krajine su zarobili tri pripadnika MUP-a Republike Hrvatske, Branka Vuka, Zorana Šaronju i Davora Vukasa.  Pošto su premlaćeni, naterani su da svuku odeću, a zatim da trče preko polja. Tom prilikom su ubijeni kada je više pripadnika Milicije Krajine pucalo na njih iz vatrenog oružja.

Dok se živi štit kretao dalje kroz Strugu Bansku, pripadnici MUP-a RH-a Mile Blažević Čađo i Željko Filipović su napali povorku kada su aktivirali dve ručne bombe i time ubili nekoliko pripadnika Milicije Krajine koji su upravljali protivavionskim topom. Tokom ovog incidenta poginulo je i troje civila, Manda Begić, Mile Begić i Pajo Knežević, dok su Dragan Begić i Milan Begić ranjeni.

Napad je ubrzo bio prekinut kada je u Strugu Bansku došla jedinica JNA sa oklopnim vozilima koja je u tom periodu trebalo da kontroliše sukob i garantuje mir.

Mile Blažević Čađo

Povezano

Milan Begić

Hrvat iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine, primoran je da sa većom grupom meštana stane u živi štit ispred

»

Manda Begić i Dragan Begić

Hrvati iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine, primorani su da stanu u živi štit ispred srpskih snaga i tako

»

Pajo Knežević

Hrvat iz Struge Banske. Tokom napada Milicije Krajine na selo Zamlaču, 26. 7. 1991. godine, isteran je iz kuće i sa većom grupom meštana je

»