Struga Banska i Zamlača

Manda Begić i Dragan Begić

Hrvati iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine, primorani su da stanu u živi štit ispred srpskih snaga i tako idu kroz selo. Kada su dva pripadnika MUP-a RH napali top sa dve granate usled eksplozije Manda Begić je podlegla povredama dok je Dragan Begić ranjen. Posmrtni ostaci Mande Begić su pokopani u Strugi Banskoj.

 

Milan Begić

Svedočio je pred Županijskim sudom u Sisku u predmetu „Dragan Vranešević“.

Hrvat iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine na selo bio je sa komšijama Milanom i Tomislavom Begićem i spremao pšenicu. Tada je čuo pucnje i izašao na ulicu gde je video grupu civila kako podignutih ruku idu ispred naoružane grupe ljudi. Svedoči o primoravanju meštana sela da stanu u živi štit usled čega je poginula Manda Begić, dok je Dragan Begić ranjen:

„[…] Napadači su pucali po svakoj kući, istjerivali su ljude iz kuća i tjerali ih da hodaju ispred njih. […] Videći to, svjedok je pobjegao kod kuma u treću kuću i tamo je zatekao desetak ljudi u podrumu. Pozvao ih je da bježe u polje, ali oni to nisu htjeli. Svjedok se vratio u svoje dvorište, popeo na štalu i sakrio u sijeno. […] Svjedok je sišao sa štale i sakrio se pod stog slame. Za to vrijeme napadači su uhvatili njegovog susjeda Milu Pušića te su ga gonili ispred sebe batinajući ga i tražeći da kaže gdje se nalazi svjedok. Htjeli su ga Orlović i Predrag Korizma ubiti u vrtu svjedoka, a onda je svjedok izašao iz skrovišta da bi Pušiću spasio život. Napadači su njega i Pušića otjerali u stroj civila, tjerajući ih ispred sebe kroz selo. […]

[…] Kod kuće Mile Jurjevića optuženik je naredio da se stoka iz štale istjera, a štala zapali. Tridesetak metara dalje dva hrvatska policajca bacili su bombe na kamion sa topom napadaša, kojom prigodom su oba poginula, ali je poginulo i više napadaća te civila u „živom štitu“. Tom prigodom svjedok je ranjen u nogu. Poginula je Manda Begić, a kraj nje je ostao ležati ranjen Dragan Begić. […]”

Povezano

Milan Begić

Hrvat iz Struge Banske. Dana 26. 7. 1991. godine tokom napada Milicije Krajine, primoran je da sa većom grupom meštana stane u živi štit ispred

»

Pajo Knežević

Hrvat iz Struge Banske. Tokom napada Milicije Krajine na selo Zamlaču, 26. 7. 1991. godine, isteran je iz kuće i sa većom grupom meštana je

»

Struga Banska i Zamlača

Struga Banska i Zamlača su mesta u opštini Dvor. Tokom 1991. godine u Strugi Banskoj živela su 254, a u Zamlači 232 stanovnika od kojih

»