Palanka

Dušan Brkić

Pre hrvatske vojno-policijske operacije „Oluja“ u dolini Zrmanje, gde se nalazi selo Palanka, živelo je oko 30 srpskih porodica, među kojima Kata Čuk, porodice Milana Vojnović, Branka Škorića, Branka Mrdalja, Dušana i Bogdana Brkića. Kada je počelo granatiranje Knina, Bogdan Brkić se počeo skrivati u planini svaki put ka bi čuo da se njegovoj kući približava neki auto. Bio je u šumi kada je 15. 8. 1995. godine ubijen Dušan Brkić. Rano ujutru se vratio u selo i u bašti Dušanove kuće video njegovo telo. Video je da ima jednu ranu od metka na levoj strani.  Dušan je sahranjen od strane hrvatske policije na groblju u Gračacu, bez obaveštavanja UN Civilne policije. Telo je eskhumirano 29. 5. 2002. godine i prebačeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde je 9. 10. 2002. godine obavljena obdukcija. U izveštaju se navodi da je na telu nađena vojnička maslinasta košulja sa epoletama. Patolozi su utvrdili da je smrt najverovatnije nastupila usled eksplozivnih ozleda. Identifikacija je izvršena u Zavodu 29. 9. 2003. godine, prepoznavanjem od strane članova porodice. Dušan je ponovo sahranjen na groblju u Gračacu.

 

Bogdan Brkić

Izjava data MKTJ 21. 1. 1999. godine. 

„[…] Moja kuća se nalazi vrlo blizu ceste Knin-Gračac. Kad god bi hrvatski vojnici prolazili pored našeg sela, skrenuli bi s ceste i počeli pljačkati i paliti. […] Nisam bio u selu onog dana kada je ubijen Dušan Brkić. Skrivao sam se u planini. Rano ujutru 9. kolovoza 1995. otišao sam do sela i saznao da je Dušan ubijen. Znam da je Kata Čuk znala više o tom ubojstvu, ali je ona umrla prije nekoliko godina. Vidio sam Dušanov leš u vrtu njegove kuće. Vidio sam da ima jednu ranu od metka na lijevoj strani. Znam da je Dušan sahranjen u Gračacu. […]“

Tokom avgusta i septembra 1995. godine, Bogdana Brkića su pripadnici HV-a u više navrata zlostavljali i premlaćivali, zbog čega je u septembru bio hospitalizovan na 15 dana. U istom periodu mu je zapaljena kuća i ubijeno stado ovaca od koga se izdržavao. Nastavio je da živi u Palanci posle operacije „Oluja“.

Povezano

Zrmanje

Selo Zrmanje se nalazi u opštini Gračac. U periodu od početka avgusta 1995. godine i operacije „Oluja“, pa sve do 29. 9. 1995. godine pripadnici

»

Palanka

Selo Palanka se nalazi u opštini Gračac. Tokom operacije „Oluja“, jedan broj meštana sela Palanka napuštao je svoje kuće i skrivao se od HV-a u

»

Vlade Sovilj

Srbin iz sela Kijani u opštini Gračac. U vreme napada na selo imao je 65 godina i jedan je od meštana koji nisu napustili Kijane

»

Mira, Radomir i Mara Sovilj

Početkom operacije „Oluja“ veliki broj meštana sela Kijani u opštini Gračac, u kojem je tokom 1991. godine živelo 222 stanovnika od čega su 217 bili

»