Zrmanje

Selo Zrmanje se nalazi u opštini Gračac. U periodu od početka avgusta 1995. godine i operacije „Oluja“, pa sve do 29. 9. 1995. godine pripadnci HV-a su sporadično dolazili u selo. Neutvrđenog datuma, sredinom avgusta 1995. godine tokom akcije „čišćenja terena“ u selo je došla nekolicina pripadnika 2. satnije 2. bojne 15. domobranske pukovnije HV-a. Tom prilikom u zaseoku Potok vojnik HV-a Ivica Petrić je iz vatrenog oružja ubio starijeg civila srpske nacionalnosti Đurađa Čanka. Mesec i po dana kasnije 29. 9. 1995. godine, skoro dva meseca od završetka opracije „Oluja“, oko šest pripadnika HV-a je ponovo došlo u selo i otišlo u zaseok Gudura. Tog istog dana, iz vatrenog oružja ubijena su dva srpska civila Milan Marčetić i Dušan Šuica.

Povezano

Palanka

Selo Palanka se nalazi u opštini Gračac. Tokom operacije „Oluja“, jedan broj meštana sela Palanka napuštao je svoje kuće i skrivao se od HV-a u

»

Vlade Sovilj

Srbin iz sela Kijani u opštini Gračac. U vreme napada na selo imao je 65 godina i jedan je od meštana koji nisu napustili Kijane

»

Mira, Radomir i Mara Sovilj

Početkom operacije „Oluja“ veliki broj meštana sela Kijani u opštini Gračac, u kojem je tokom 1991. godine živelo 222 stanovnika od čega su 217 bili

»

Dušan Brkić

Pre hrvatske vojno-policijske operacije „Oluja“ u dolini Zrmanje, gde se nalazi selo Palanka, živelo je oko 30 srpskih porodica, među kojima Kata Čuk, porodice Milana

»