Palanka

Selo Palanka se nalazi u opštini Gračac. Tokom operacije „Oluja“, jedan broj meštana sela Palanka  napuštao je svoje kuće i skrivao se od HV-a u okolini sela, dok su drugi ostajali u svojim kućama. Meštanin Bogdan Brkić se tokom avgusta 1995. godine krio u obližnjoj planini. Dana 9. 8. 1995. godine, kada je iz skrovišta krenuo prema selu, pronašao je telo ubijenog Dušana Brkića sa vidnim povredama glave u dvorištu njegove kuće. Dušan Brkić je bio Srbin i imao je 69 godina. Iako je bio u vojnoj uniformi nije bio naoružan. Njegovo telo je zatim pokopano na groblju u Gračacu, odakle je ekshumirano 29. 5. 2002. godine. Smrt je, kako je utvrdio sudski patolog, nastupila od povreda zadobijenih usled eksplozije. Posmrtni ostaci su identifikovani prepoznavanjem, 29. 8. 2003. godine, u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu.

Povezano

Zrmanje

Selo Zrmanje se nalazi u opštini Gračac. U periodu od početka avgusta 1995. godine i operacije „Oluja“, pa sve do 29. 9. 1995. godine pripadnici

»

Vlade Sovilj

Srbin iz sela Kijani u opštini Gračac. U vreme napada na selo imao je 65 godina i jedan je od meštana koji nisu napustili Kijane

»

Mira, Radomir i Mara Sovilj

Početkom operacije „Oluja“ veliki broj meštana sela Kijani u opštini Gračac, u kojem je tokom 1991. godine živelo 222 stanovnika od čega su 217 bili

»

Dušan Brkić

Pre hrvatske vojno-policijske operacije „Oluja“ u dolini Zrmanje, gde se nalazi selo Palanka, živelo je oko 30 srpskih porodica, među kojima Kata Čuk, porodice Milana

»