Odžak

Gojko Pajić

Svedočio je u predmetu Tolić Josip pred sudom BiH 6. 6. 2014. godine.

Bosanski Srbin iz Novog Grada, bivši pripadnik JNA. Pripadnici Vojne policije HVO su ga zatvorili sa ostalim civilima u OŠ u Odžaku nakon neispoštovanog pregovora o iseljenju srpskog stanovništva iz opštine.

***

„[…] svjedok Gojko Pajić naveo da je za vrijeme boravka u fiskulturnoj dvorani OŠ u Odžaku bilo seksualnog zlostavljanja, ističući da su jedne prilike vodili i njega na sprat, da ga je vodila nepoznata osoba, kojom prilikom je vidio Josipa Tolića kako stoji kod vrata, na ulazu u školu, ali nije čuo da je tada nešto govorio. Kada je došao u učionicu vidio je žensku osobu golu na stolu, koju je poznavao, to je bila Stojanka Stanković i tada mu je osoba koja ga je vodila rekla da je „…odradi…“ da ce dobiti da jede i slično, a nakon što to svjedok nije mogao učiniti, ta osoba je izvadila nož i rasporila mu pantalone. Nakon toga je vraćen u salu gdje mu je neko dobacio pantalone da obuče.“

***

Sa ostalim zatočenicima je u julu premešten u OŠ u Novom Gradu, a nakon dva ili tri u Bosanski Brod.

Povezano

Jovo Lukić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 21. 4. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Modriče. Pripadnici HVO su ga zarobili 29. 5. 1992.

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH. *** „U svom iskazu naveo da je, u momentu kada je zajedno sa još dvije osobe

»

Svedok AB-1

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 4. 3. 2015. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Božidar Kršić

Svedočio je u predmetu Josip Tolić pred Sudom BiH 6. 2. 2014. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»

Radojica Rakić

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 14. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Odžaka. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga sa

»

Vlado Dragojlović

Svedočio je u predmetu Albina Terzić pred Sudom BiH 1. 12. 2011. godine. Bosanski Srbin iz Novog Grada. Pripadnici Vojne policije HVO zatvorili su ga

»