Škrljevita

Grgo Stojić

Dragan Tadić, Ante Tutić, Josip Banović, Žarko i Petar Nikić

Bosanski Hrvati iz Škrljevite. Pripadnici srpskih snaga su ih ubili 2.11.1992. godine, u njihovom selu. Dva dana kasnije njihovi posmrtni ostaci su ukopani u masovnu grobnicu na katoličkom groblju u Škrljeviti. Ekshumirani su 17.7.1997. godine i predati porodicama.

Povezano

Sanski Most 1995. godine

Kako su se bosanske snage približavale Sanskom Mostu u septembru 1995. godine, srpski civili i vojnici počeli su da beže u pravcu Banjaluke. Oko 15.9.1995.

»

Sasina i Tomašica

Dana 5.12.1992. godine u mestu Tomašica, pripadnici VRS, Milo, Bojan, Ostoja i Miroslav Gvozden su, sa namerom da osvete svog poginulog brata, zajedno sa Zoranom

»

Kenjari

Dana 27.6.1992. godine ili približno tog datuma, u muslimanski zaselak Kenjari lokalni rezervisti srpske nacionalnosti u uniformama izdvojili su sve muškarce, uključujući i sinove Fikre

»

Kriva Cesta

Dana 22.6.1992. godine uniformisani pripadnici srpskih snaga doveli su grupu od otprilike 20 bosanskih Muslimana do potoka kod Krive Ceste, blizu Partizanskog groblja kod Sanskog

»

Lukavica

Dana 27.5.1992. godine, 50 do 100 srpskih vojnika opkolilo je većinski muslimansko selo Lukavicu i naredilo da se ono evakuiše, kako bi pretresli kuće u

»

Sanski Most 1992. godine

U martu i aprilu 1992. godine, srpske snage, uključujući vojnike 6. Krajiške brigade JNA i srpsku policiju, postavile su kontrolne punktove po gradu Sanskom Mostu

»